[WOWTIMES- Top 100 Đơn vị 100 tuổi] (P.52) 104 năm Viện khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc (NOMAFSI) (1918- 2022)

23-07-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES)] Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc, tiền thân từ Trạm Nghiên cứu Nông lâm nghiệp Phú Thọ là đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, có truyền thống xây dựng và phát triển hơn một thế kỷ qua.

Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc là đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về nông  nghiệp phục vụ phát triển của Vùng Trung du miền núi phía Bắc. Các tiến bộ kỹ thuật của Viện đóng góp tích cực cho việc chuyển đổi cơ cấu giống, tăng vụ, cải thiện hệ thống canh tác đất dốc theo hướng bền vững, đặc biệt về chè, cà phê chè, cây ăn quả và cây trồng bản địa, v.v. Viện đã chủ trì thực hiện gần 200 nhiệm vụ khoa học công nghệ với 23 nhiệm vụ cấp Nhà nước, 43 nhiệm vụ cấp bộ, 30 nhiệm vụ cấp cơ sở, 65 nhiệm vụ cấp tỉnh, 17 nhiệm vụ phối hợp, và 11 dự án HTQT. 

 

 

Hiện nay, Viện thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính là: Xây dựng các chương trình, dự án, kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ nông nghiệp, lâm nghiệp phục vụ phát triển kinh tế xã hội c��a vùng Trung du miền núi phía Bắc; Nghiên cứu chọn tạo, khảo nghiệm và phát triển giống cây trồng nông lâm nghiệp, cây đặc sản có giá trị hàng hoá cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên và kinh tế của Vùng; Nghiên cứu về Chè và Cà phê chè phục vụ cho địa bàn cả nước; Xây dựng biện pháp kĩ thuật thâm canh tăng năng suất cây trồng,vật nuôi, nâng cao chất lượng nông lâm sản , cải thiện và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, đất, nước,và  bảo vệ môi trường và Nghiên cứu các vấn đề nông thôn và thị trường nông lâm sản trong Vùng.

 

 

 

 

 

Tại xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ có 250 ha đất là nơi đặt trụ sở chính của Viện. Diện tích đất này phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, hiện đang lưu giữ tập đoàn quĩ gen của 170 giống chè, 273 giống cây ăn quả (13 loài), 300 giống lúa cạn, gần 150 giống cao su và một số mẫu giống các cây trồng quí hiếm khác trong vùng, được thu thập trong và ngoài nước. Hệ thống nhà làm việc thuộc dự xây dựng Viện đã hoàn thành và đi vào sử dụng. Viện có phòng thí nghiệm phân tích đất và chất lượng nông sản, phòng nghiên cứu công  nghệ sinh học và 2 xưởng chế biến phục vụ nhu cầu nghiên cứu và phát triển cây trồng nông lâm nghiệp cho các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc.

 

 

 

 

Trải qua hơn mốt thế kỷ xây dựng và phát triển, NOMAFSI đã gặt hái được nhiều thành tích đáng kể đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

 

 

 

 

(WOWTIMES) Những cột mốc đáng nhớ trong hành trình 104 năm của Viện khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc (NOMAFSI)

Năm 1918thời kì đầu thành lập với tên gọi là Trạm Nghiên cứu Nông lâm nghiệp Phú Thọ – trực thuộc Nha Nông chính thời Pháp.

Năm 1925xây dựng nhà máy chè đầu tiên ở Đông dương tại Phú Hộ, với thiết bị chế biến chè đen của Anh và máy phát điện nồi hơi nước. Nội dung nghiên cứ chính giai đoạn này là cây chè, đã tiếp cận nghiên cứu cây cà phê, một số cây có dầu và cây sơn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Năm 1945- 1954Bộ Nông lâm nghiệp của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tiếp quản Trạm Nghiên cứu Nông lâm nghiệp Phú Thọ. Thời kì này do ảnh hưởng của cuộc kháng chiến 9 năm nên Trạm chỉ duy  trì một số loại cây trồng chủ yếu như chè, sơn, trẩu…

Năm 1962, nơi đây được đổi tên thành Trại thí nghiệm chè Phú Hộ. Nhiệm vụ chủ yếu nghiên cứu về trồng trọt, chăm sóc và chế biến chè xanh, đồng thời bắt đầu nghiên cứu thành công nhân giống chè bằng kỹ thuật giâm hom, tiến bộ mới này mở ra thời kỳ mới cho chọn giống chè bằng phương pháp chọn dòng để tạo ra giống chè PH1.

Năm 1975- 1984, đất nước hoàn toàn thống nhất, Trại thí nghiệm chè Phú Hộ được giao nhiệm vụ khâu nối công tác nghiên cứu chè trong phạm vi cả nước với chương trình cấp nhà nước (ký hiệu 02.06), nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển gồm cả vùng chè Tây Nguyên.

Năm 1984, Trại thí nghiệm chè Phú Hộ sáp nhập Viện Nghiên cứu Cây công nghiệp, Cây ăn quả và Cây làm thuốc thành Viện Nghiên cứu Cây công nghiệp và Cây ăn quả.

Năm 1988, lại tách ra theo hướng chuyên cây thành Viện Nghiên cứu chè Phú Hộ - trực thuộc Tổng công ty chè Việt Nam và Trung tâm nghiên cứu cây ăn quả Phú Hộ - trực thuộc Viện Nghiên cứu Rau quả, Tổng công ty rau quả Việt Nam.

Năm 2005, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 220/2005/QĐ-TTg ngày 9/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ.  Tiếp theo ngày 5/12/2005 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ký Quyết định số 3407/QĐ-BNN-TCCB thành lập Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc (Northern Mountainous Agriculture and Foretry Science Institute - NOMAFSI) thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, trên cơ sở sáp nhập 04 đơn vị gồm: Viện Nghiên cứu Chè Việt Nam thuộc thuộc Tổng Công ty Chè Việt Nam; Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả Phú Hộ thuộc Viện Nghiên cứu Rau quả, Trung tâm Nghiên cứu nông nghiệp miền núi phía Bắc thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam; Trung tâm Nghiên cứu Cà phê Ba Vì thuộc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam.

Năm 2016, Viện vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất.

 

 

 


Quyên Nguyễn- Wowtimes (Tổng hợp)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ