[WOWTIMES 2022- ĐIỂM TIN NGÀY NÀY NĂM XƯA] Ngày 08/12/2022

08-12-2022

[WOWTIMES –NIÊN LỊCH 2022] Tổ chức Niên lịch và Thành tựu Việt Nam tổng hợp và tóm lược các sự kiện đã diễn ra trong nước và trên thế giới trong ngày 08/12 trong chuyên mục Ngày Này Năm Xưa.

 

ĐIỂM TIN NGÀY NÀY NĂM XƯA – TIN TRONG NƯỚC

Ngày 8/12/944: Ngày sinh danh tướng Phạm Cự Lượng. 

Phạm Cự Lượng sinh ngày 8/12/944 (tức ngày 20/11 năm Giáp Dần). Ông là danh tướng thời nhà Đinh và nhà Tiền Lê. Phạm Cự Lượng tham gia cuộc dấy binh dẹp loạn 12 sứ quân của Đinh Bộ Lĩnh, được phong chức Phòng ngự sứ Tiên phong Tướng quân, giữ cửa biển Đại Ác, sau đó là Tâm phúc Tướng quân, quản việc thị vệ, cận thần của vua Đinh Tiên Hoàng.

 

Đình Lương Sử được vua Lý Thánh Tông cho lập để thờ Thái úy Phạm Cự Lượng. (Ảnh: Hophamhanoi.com)

 

Phạm Cự Lượng cũng giúp công đưa Lê Hoàn lên ngôi, dù anh trai ông là Phạm Hạp chống lại Lê Hoàn và bị xử tử. Ông tiếp tục phò tá nhà Tiền Lê chống lại giặc phương Bắc xâm lược. Phạm Cự Lượng được sử sách Trung Hoa liệt vào danh sách “Giao Châu thất hùng”, tức 7 anh hùng người Giao Châu gồm: Đinh Bộ Lĩnh, Đinh Liễn, Lê Hoàn, Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Phạm Hạp và Phạm Cự Lượng.

 

Ngày 8/12/1973: Đoàn công nhân xây dựng Cuba đầu tiên do Đảng cộng sản và Chính phủ Cuba cử sang xây dựng đã đến Việt Nam.

Đoàn gồm 24 công nhân xây dựng Cuba đã đến Việt Nam. Đây là đoàn thuộc Đội xây dựng quốc tế xã hội chủ nghĩa Cuba, dưới sự điều động của Đảng Cộng sản Cuba, sang Việt Nam hỗ trợ xây dựng nhiều công trình quan trọng. Những công trình như Khách sạn Thắng Lợi, Xí nghiệp gà Lương Mỹ, Quốc lộ 21… đã là minh chứng cho tình cảm gắn bó bền chặt giữa 2 nước.

 

Khách sạn Thắng Lợi là một trong những minh chứng cho tình cảm gắn bó bền chặt giữa 2 nước Việt Nam - Cuba. (Ảnh: congthuong.vn)

 

Ngày 8/12/1990, ngày thành lập Tiểu đoàn bảo đảm kỹ thuật 354.

Quyền Tư lệnh Hải quân, Phó đô đốc Hoàng Hữu Thái ký Quyết định số 2119/B03 thành lập Tiểu đoàn bảo đảm kỹ thuật 354 với chức năng, nhiệm vụ huấn luyện kỹ thuật và quản lý khai thác, sửa chữa, niêm cất, tăng hạn và kiểm tra nâng cấp các loại Vũ khí thiết bị kỷ thuật và phương tiện xe, máy phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của Vùng và Quân chủng. Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, ngày 22/4/1994, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 222/QĐ-BQP nâng cấp từ Tiểu đoàn lên Trung tâm bảo đảm kỹ thuật 354, đơn vị tương đương cấp Trung đoàn thuộc Vùng 3 Hải quân.

 

Sửa chữa trang bị ở Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật 354, Vùng 3 Hải quân. (Ảnh: baohaiquanvietnam.vn)

 

Ngay sau khi thành lập, Trung tâm bảo đảm kỹ thuật 354 đã từng bước ổn định tổ chức, biên chế, huấn luyện kỹ thuật cho cán bộ, chiến sĩ nhằm nâng cao công tác quản lý khai thác, sửa chữa, niêm cất, tăng hạn và kiểm tra nâng cấp các loại Vũ khí thiết bị kỷ thuật và phương tiện xe, máy. Nhận thức sâu sắc, đúng đắn vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đơn vị kỹ thuật, những năm qua các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung tâm đã quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặt công tác, phát huy ý chí tự lực, tự cường; chủ động, sáng tạo trong bảo quản, bảo dưỡng, kéo dài tuổi thọ, nâng cao hệ số kỹ thuật của vũ khí trang bị, tích cực nghiên cứu, huấn luyện làm chủ chuyên sâu, bảo đảm tốt tên lửa, ngư lôi, thủy lôi, vũ khí, súng đạn bộ binh…

 

ĐIỂM TIN NGÀY NÀY NĂM XƯA – TIN THẾ GIỚI

Ngày 8/12/1947, ngày sinh của Thomas Robert Cech.

Thomas Robert Cech sinh ngày 8 tháng 12 năm 1947. Ông là nhà hóa học người Mỹ, đạt giải Nobel Hóa học năm 1989. Thomas Cech tốt nghiệp tiến sĩ hóa học tại Đại học California ở Berkeley và nghiên cứu hậu tiến sĩ tại Học viện công nghệ Massachusetts (MIT). Lĩnh vực nghiên cứu chính của ông là quá trình phiên mã của nhân tế bào. Ông là người đầu tiên chỉ ra rằng các phân tử RNA không giới hạn để thành các phân tử mang thông tin di truyền cách thụ động.

 

Chân dung nhà khoa học Thomas Robert Cech. (Ảnh: internet)

 

Ngày 8/12/1978: Nhà máy điện nhờ trữ không khí nén đã được Hǎntophơ (Huntorf) - người Đức - giới thiệu trước công chúng.

 

Nhà máy điện lưu trữ khí nén Huntorf - Đức. (Ảnh: update.phoenixcontact.com)

 

Các nhà máy điện nhờ trữ không khí nén cho phép thay nhà máy thuỷ điện ở vùng đồng bằng. Một bể chứa được tạo thành từ những hang ở độ sâu 500 mét, được chứa đầy không khí nén. Nó có thể tạo ra công suất khoảng 220 MW.

 


Quyên Nguyễn - VietKings (Tổng hợp)