[WOWTIMES – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2023] 47 năm ngày thành lập Học viện Quốc phòng (21/02/1976 – 21/02/2023)

21-02-2023

(nienlich.vn) Học viện Quốc phòng – tiền thân là Học viện Quân sự Cao cấp được thành lập vào ngày 21/02/1976, là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cao cấp quân sự; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và đoàn thể, nghiên cứu khoa học quân sự.

 

Học viện Quốc phòng trực thuộc Chính phủ (dưới sự quản lý trực tiếp của Bộ Quốc phòng) là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cao cấp quân sự; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và đoàn thể, nghiên cứu khoa học quân sự. Từ khi thành lập đến nay, Học viện đã đào tạo, bồi dưỡng trên 400 lớp với 18 loại hình đào tạo và 53 đối tượng học viên. Hàng vạn cán bộ cao cấp đã tốt nghiệp tại Học viện, trong đó có trên 1.000 đồng chí trở thành tướng lĩnh Quân đội, hơn 500 đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, nhiều đồng chí đã và đang đảm nhiệm những trọng trách cao cấp của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

 

Học viện Quốc phòng đặt tại Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. (Ảnh: nda.edu.vn)

 

[WOWTIMES] CỘT MỐC ĐÁNG NHỚ TRÊN HÀNH TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Ngày 21/02/1976, Học viện Quân sự Cao cấp trực thuộc Bộ quốc phòng được thành lập với nhiệm vụ bổ túc, đào tạo cán bộ cao cấp của lực lượng vũ trang, tham gia nghiên cứu các vấn đề khoa học quân sự và giúp bồi dưỡng cán bộ cao cấp quân sự.

Ngày 03/01/1977, Học viện Quân sự Cao cấp tổ chức trọng thể Lễ Khai giảng khoá học đầu tiên (Bổ túc khoá I) với sự tham gia của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp dự Lễ khai giảng lớp bổ túc cán bộ cao cấp quân sự khóa 1 tại Học viện Quân sự cao cấp (nay là Học viện Quốc phòng) ngày 3/1/1977. (Ảnh: nda.edu.vn)

 

Ngày 30/8/1978, hợp nhất Học viên Quân sự Cao cấp và Viện Khoa học quân sự lấy tên là Học viện Quân sự Cao cấp.

Ngày 16/12/1981, tên Học viện Quân sự Cao cấp được đổi tên thành Học viện Quân sự Cấp cao.

Ngày 20/12/1994, Học viện Quốc phòng trên cơ sở Học viện Quân sự Cấp cao. Học viện Quốc phòng Việt Nam được thành lập thể hiện sự phát triển tư duy mới về nhiệm vụ quân sự và bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Ngày 08/6/1998, Học viện Quốc phòng tổ chức trọng thể Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh khoá I.

Ngày 10/4/1999, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra Chỉ thị về việc tổ chức thực hiện chuyển giao nhiệm vụ đào tạo cán bộ cấp sư đoàn từ Học viện Quốc phòng sang Học viện Lục quân. Đây là quyết định rất quan trọng và rất cần thiết đối với nhiệm vụ huấn luyện - đào tạo cấp chiến dịch - chiến lược ở Học viện Quốc phòng, tập trung nghiên cứu những vấn đề mới ở tầm chiến lược, đặc biệt là những nội dung về bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước.

Ngày 10/9/2001 Học viện tổ chức Lễ Khai giảng khoá I đào tạo chiến dịch - chiến lược với mục tiêu là đào tạo ra những nhà lãnh đạo, chỉ huy có tầm nhìn chiến lược về chính trị, quân sự, nắm vững đường lối quan điểm quân sự, quốc phòng của Đảng.

Ngày 26/12/2006, Học viện tổ chức nghiệm thu và tổ chức Lễ khánh thành công trình văn hoá Nhóm tượng đài Bác Hồ với chiến dịch Biên giới 1950. Công trình thể hiện tính tư tưởng, tính giáo dục, tính thẩm mỹ, tính nghệ thuật cao, phù hợp với vị trí, vai trò của Học viện Quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

 

Nhóm tượng đài Bác Hồ với chiến dịch Biên giới 1950. (Ảnh: nda.edu.vn)

 

Từ năm 2008, Học viện được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ mở lớp đào tạo Quan chức quốc phòng quốc tế đa quốc gia.

Ngày 20/9/2009, tại Hà Nội, Học viện Quốc phòng Việt Nam tổ chức Lễ Kết nghĩa với Học viện Quốc phòng Cay-xỏn Phôm-vi-hản của nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.

 

Một số hoạt động tại Học viện Quốc phòng. (Ảnh: nda.edu.vn)

 

THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC

Huân chương Quân công hạng Nhất (1984)

Huân chương Độc lập hạng Nhất (2001, 2017)

Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (2005, 2010, 2011)

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới (2007)

Huân chương Hồ Chí Minh (2011)

 

Học viện Quốc phòng nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống. (Ảnh: qdnd.vn)

 

Từ năm 1998 đến nay, Học viện đã tổ chức tốt cho 84 khoá bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh với trên 5.000 cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước thuộc diện Trung ương quản lý. Các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh tại Học viện đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tư duy lý luận và năng lực tổ chức của đội ngũ cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tham gia hoạch định các chủ trương về xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để đất nước ta tham gia hội nhập quốc tế và phát triển bền vững.

 

Học viện thường xuyên tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, gắn kết cũng như rèn luyện thể chất. (Ảnh: nda.edu.vn)

 

Là trung tâm nghiên cứu phát triển Khoa học Nghệ thuật quân sự hàng đầu của Quân đội và Quốc gia, Học viện luôn bám sát sự vận động của thực tiễn và lý luận, đã chủ động, tích cực nghiên cứu gần 1.000 đề tài khoa học các cấp, trong đó có gần chục đề tài cấp Quốc gia, hàng trăm đề tài cấp Bộ Quốc phòng, cấp ngành; nghiên cứu, biên soạn gần 900 tài liệu cấp Bộ, trên 5.000 tài liệu cấp Học viện; nhiều đề tài, tài liệu có giá trị khoa học và ý nghĩa thực tiễn cao, nhất là đề tài “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới” được đánh giá xuất sắc, góp phần phát triển khoa học nghệ thuật quân sự Việt Nam, tham mưu cho Đảng, Nhà nước nhiều vấn đề có ý nghĩa chiến lược về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa thời kỳ mới.

 

Học viện Quốc phòng luôn quan tâm đến các hoạt động cộng đồng.​ (Ảnh: nda.edu.vn)

 

Thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và chủ trương hợp tác quốc tế về đào tạo cán bộ quân sự cao cấp, Học viện đã hoàn thành 81 khoá đào tạo, bồi dưỡng cho trên 700 cán bộ cao cấp của quân đội Lào, Campuchia, Cu Ba và quân đội của một số nước trên thế giới, trong đó có gần 80 sĩ quan cấp tướng; tổ chức thành công 05 khoá đào tạo quan chức quốc phòng quốc tế cho trên 100 học viên của 34 quốc gia trên thế giới. Đồng thời, Học viện đã đón tiếp, làm việc với hàng trăm đoàn của nhiều quốc gia và cử hàng trăm đoàn cán bộ đi nghiên cứu, trao đổi, thỉnh giảng ở các nước trên thế giới; tích cực tham gia diễn đàn giám đốc các học viện, trường đại học, viện nghiên cứu quốc phòng các nước thành viên ARF thường kỳ.

 

 

Học viện thường xuyên chú trọng xây dựng Đảng bộ Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, gắn với xây dựng Học viện chính quy, tiên tiến, mẫu mực và phát triển bền vững. Đảng bộ Học viện luôn giữ vững định hướng lãnh đạo đối với mọi hoạt động của Học viện, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng. Toàn Đảng bộ Học viện tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Thực sự là pháo đài kiên định về chính trị, mục tiêu lý tưởng, sáng tạo trong thực hiện đường lối của Đảng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 

Tổ chức Niên Lịch và Thành Tựu Việt Nam (WOWTIMES) - Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trân trọng chúc mừng ngày thành lập của các đơn vị có ngày kỷ niệm trong ngày 21/02/2023. Kính chúc các Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp có nhiều thành tựu hơn trên những chặng đường tiếp theo.

 

 

Quyên Nguyễn - VietKings (Tổng hợp)