image not found

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIMES)] 18 năm ngày thành lập Công ty TNHH giống cây trồng Nông Việt Phát (28/9/2004- 28/9/2022)

28-09-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES)] Thành lập ngày 28/9/2004, Công ty Nông Việt Phát có trụ sở đóng tại TP. Hồ Chí Minh, có hệ thống chi nhánh tại Tây nguyên và các tỉnh Duyên hải Nam trung bộ, Đông Nam bộ và Tây Nam bộ. Trong suốt 18 năm hình thành và phát triển, Nông Việt Phát không ngừng đổi mới, tích cực đưa giống mới, chất lượng cao đến với người nông dân.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 583 trang (5829 bài)12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ