image not found

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIMES)] 67 năm ngày thành lập Trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội (23/9/1955- 23/9/2022)

23-09-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES)] Ngày 23/9/1955, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam quyết định tổ chức các lớp tập huấn – đào tạo chuyên ngành nghệ thuật đặt nền móng cho sự hình thành, phát triển của Trường Nghệ thuật quân đội nay là Trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội đã hơn nửa thế kỷ.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 3 của 583 trang (5829 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ