Ông Trần Văn Dũng được bổ nhiệm làm Chủ tịch Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

31-10-2016

Ông Lê Hải Trà, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Sở GDCK TP.HCM được giao phụ trách Ban Điều hành Sở GDCK TP.HCM kể từ ngày 01/11/2016.

 

 

Ngày 31/10/2016 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE), đã diễn ra Lễ công bố và lưu hành các quyết định nhân sự lãnh đạo.

Theo đó, ông Trần Đắc Sinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sở GDCK TP.HCM nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định kể từ ngày 01/11/2016.

Ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Sở GDCK TP.HCM được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Sở GDCK TP.HCM kể từ ngày 01/11/2016. Ông Trần Văn Dũng nguyên là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng giám đốc HNX nhiệm kỳ 2012 - 2015. Vào tháng 2/2016, ông được điều động, bổ nhiệmgiữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc HOSE thay bà Phan Thị Tường Tâm.

Căn cứ Quyết định số 2369/QĐ-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính, Ông Lê Hải Trà, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Sở GDCK TP.HCM được giao phụ trách Ban Điều hành Sở GDCK TP.HCM kể từ ngày 01/11/2016.

 


Theo Trí thức trẻ/HoSE

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ