[TIN SÁNG] [WorldKings - Wowtimes - Niên lịch & Thành tựu 2023] Những bước ngoặt ấn tượng trong 64 năm phát triển của Kyobo Life Insurance, một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ lớn nhất Hàn Quốc (1958)

08-06-2023

(kyluc.vn – worldkings) Công ty bảo hiểm nhân thọ Kyobo là một công ty bảo hiểm nhân thọ của Hàn Quốc có trụ sở chính tại Seoul, Hàn Quốc, trước đây gọi là Bảo hiểm Daehan Kyoyuk.

Là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ lớn nhất tại Hàn Quốc, Kyobo được thành lập vào năm 1958 dựa trên triết lý “Khuyến học” và “Kiến quốc” được tin tưởng bởi người sáng lập công ty là ông Yong-ho Shin.

Từ sản phẩm đầu tiên, cũng như được công nhận là chương trình bảo hiểm giáo dục đầu tiên trên thế giới, Kyobo đã phát triển không ngừng thành một tập đoàn bao gồm Bảo hiểm nhân thọ, Chứng khoán, Quản lý đầu tư, Dịch vụ CNTT, Bất động sản và các doanh nghiệp hỗ trợ chức năng dịch vụ tài chính và Trung tâm sách trực tuyến / ngoại tuyến có chữ ký của Hàn Quốc.

 

(WOWTIMES) Những cột mốc của công ty:

- Năm 1958: Daehan Kyoyuk Insurance Co., Ltd. (nay là Kyobo Life Insurance Co. Ltd.) được thành lập.

- Năm 1979: Kyobo Real Estate Management Co., Ltd. (nay là Kyobo Realco, Inc.) được thành lập.

- Năm 1980: Trung tâm Sách Kyobo được thành lập.

- Năm 1987:

Khai trương trung tâm phát triển nhân lực chất lượng cao Gaesungwon.

Thành lập văn phòng đại diện tại New York và Tokyo

- Năm 1988: Thành lập Kyobo Investment Trust Management Co., Ltd.

- Năm 1991: Thành lập Quỹ Daesan cho Văn hóa và Xã hội Nông thôn.

- Năm 1994: Mua lại Daehan Securities và đổi tên thành Kyobo Securities Co., Ltd.

- Năm 1995: Đổi tên công ty từ Daehan Kyoyuk Insurance Co., Ltd. thành Kyobo Life Insurance Co. Ltd.

- Năm 1997: Thành lập Quỹ Giáo dục và Văn hóa Kyobo.

- Năm 1998: Thành lập Saengbo Real Estate Trust Co., Ltd.

- Năm 2001: Mua lại Korea Direct và đổi tên thành Kyobo Auto Insurance Co., Ltd.

- Năm 2002: Thành lập Kyobo Insurance Investigation Co., Ltd., A&D Credit Information Co., Ltd và KYOBO DASOMI, một đơn vị đặc biệt chuyên phục vụ cộng đồng.

- Năm 2004: Thành lập văn phòng đại diện tại Bắc Kinh.

- Năm 2008: Ra mắt Dasomi Foundation, doanh nghiệp xã hội đầu tiên.

- Năm 2010: Tham gia công ước toàn cầu về Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, trở thành thành viên của UNGC (UN Global Compact).

- Năm 2011: Kyobo Insurance Investigation Co., LTD. đổi tên thành KCA Claim Adjustment Co., Ltd..

- Năm 2013: Thành lập Bảo hiểm Nhân thọ Kyobo Life Planet.

- Năm 2019: Mua lại 100% cổ phần của Kyobo Information & Communication, biến nó thành công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn.

- Năm 2020: Kyobo Asset Trust (trước đây là Saengbo Real Estate Trust) ra mắt.

- Năm 2021: Xếp hạng 1 về Chỉ số Bảo vệ Người tiêu dùng Hàn Quốc bởi Korea Efficiency Association Consulting Group.

- Năm 2023: Kyobo AIM Asset Management (trước đây là Pavilion Asset Management) ra mắt.

Theo WOWTIMES


Uyên Nguyễn - Vietkings - (sưu tầm và biên tập) (nguồn ảnh: internet)