[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 45 năm ngày thành lập Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh (16/12/1976 - 16/12/2021)

16-12-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME)] Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh được nâng cấp từ Trường Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng cơ sở II, thành lập ngày 16 tháng 12 năm 1976 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Được thành lập vào những ngày đầu sau khi đất nước thống nhất, trường đại học Ngân Hàng TP.Hồ Chí Minh ra đời với sứ mệnh đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao về lĩnh vực Kinh tế tài chính - Ngân hàng. Ngoài ra, trường còn có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

        Trường đại học Ngân Hàng TP.Hồ Chí Minh  là một trong những đơn vị dẫn đầu trong xu hướng chuyển đổi số thông qua việc chủ động chuyển đổi phương thức dạy học, chuyển đổi các ngành, nghề đào tạo theo hướng tích hợp, ứng dụng thành tựu của CNTT nhằm chuẩn bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng trong bối cảnh mới, khi cuộc CMCN 4.0 ngày càng thấm sâu vào mọi mặt của đời sống. Hiện nay, Trường đã có các ngành, chuyên ngành, định hướng đào tạo mang tính chuyển đổi số như: Công nghệ tài chính (Fintech), Marketing số (Digital Marketing), E – Business, Thương mại điện tử, Kế toán số (Digital Accounting), Khoa học dữ liệu trong kinh doanh …

            Với những nỗ lực, những đóng góp bằng sức lực và cả tâm huyết của nhiều thế hệ, trường đại học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh  đã được Đảng và Nhà Nước trao tặng những phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập Hạng Nhì năm 2016; Huân chương Độc lập Hạng Ba năm 2006, Huân chương Lao động Hạng Ba năm 1987, Huân chương Lao động Hạng Hai năm 1994 và Huân chương Lao động Hạng Nhất năm 2001....

 

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ:  :   36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

WEBSITE:  https://buh.edu.vn/

 

Tổ chức Niên lịch và Thành tựu Việt Nam (WOWTIME) - Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trân trọng chúc mừng ngày thành lập của các đơn vị có ngày kỷ niệm trong ngày 16/12/2021. Kính chúc các Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp có nhiều thành tựu hơn trên những chặng đường tiếp theo.

 

34 năm ngày thành lập  Công ty CP VINAFCO (16/12/1987 - 16/12/2021)

33 năm ngày thành lập  Hội Nhà báo thành phố Hà Nội (16/12/1988 - 16/12/2021)

17 năm ngày thành lập  Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Âm Thanh Triệu Gia (16/12/2004 - 16/12/2021)

45 năm ngày thành lập  Học viện Ngân Hàng - Phân viện Phú Yên (16/12/1976 - 16/12/2021)

45 năm ngày thành lập  Công ty TNHH SX - TM Mai Đức (16/12/2003 - 16/12/2021)

16 năm ngày thành lập  Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên (16/12/2005 - 16/12/2021)

 


HUY ĐỨC – VIETKINGS - TỔ CHỨC NIÊN LỊCH VÀ THÀNH TỰU VIỆT NAM - WOWTIME (THÁNG 12/2021)