[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 59 năm ngày thành lập Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch (11/06/1962– 11/06/2021)

11-06-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME) Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch tiền thân là Trường Trung cấp Thương nghiệp Miền núi được thành lập theo Quyết định số 447/QĐ-NT ngày 11 tháng 6 năm 1962 của Bộ trưởng Bộ Nội Thương.

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch tiền thân là trường Trung cấp Thương nghiệp Miền núi. Trải qua  hơn 55 năm xây dựng và phát triển, qua nhiều lần đổi tên và nỗ lực phát triển năm 2006 nhà trường được nâng cấp thành trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch. Chức năng nhiệm vụ của Nhà trường là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên cho ngành Thương mại - Du lịch trên phạm vi cả nước.

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch hiện đang đào tạo 05 ngành, nghề trình độ cao đẳng, 08 ngành, nghề trình độ trung cấp và nhiều chương trình đào tạo sơ cấp và đào tạo thường xuyên khác. Đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, Nhà Trường thường xuyên rà soát, đổi mới nội dung chương trình đào tạo các ngành, nghề, tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật,  phát triển số lượng,  nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý, mở rộng quy mô và ngành, nghề đào tạo, đổi mới phương pháp đào tạo theo hướng tích cực - lấy người học làm trung tâm, đẩy mạnh hợp tác và liên kết đào tạo, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện nhằm thực hiện tốt sứ mạng của Trường là đào tạo và cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực có chất lượng cao tương ứng với mỗi bậc học, đảm bảo học sinh, sinh viên ra trường có thể dễ dàng tìm được việc làm, "lập thân, lập nghiệp" và phát triển tốt, qua đó nâng cao vị thế và khẳng định thương hiệu Trường Cao Đẳng Thương Mại và Du lịch - một địa chỉ đào tạo tin cậy của xã hội. Vượt qua nhiều khó khăn thử thách, phát huy mạnh mẽ nội lực, đoàn kết, năng động và sáng tạo, khai thác tối đa các nguồn lực, đến nay Nhà trường đã vững vàng về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu mới về chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế, đào tạo được hàng vạn cán bộ, nhân viên vững vàng về chuyên môn, năng động, sáng tạo, dễ thích nghi với sự đổi mới của nền kinh tế, có khả năng tiếp thu và ứng dụng các công nghệ mới. Nhiều cán bộ trưởng thành đã, đang giữ các chức vụ chủ chốt ở các đơn vị và địa phương, góp phần đáng kể vào sự nghiệp phát triển ngành Thương mại - Du lịch của cả nước nói chung và các tỉnh miền núi phía Bắc nói riêng.

Trải qua quá trình 59 năm hình thành và phát triển, với những thành tích đã đạt được, Nhà Trường đã vinh dự được Nhà Nước tặng thưởng: 01 Huân Chương Độc Lập Hạng ba, 03 Huân Chương Lao Động (hạng Nhất, Nhì, Ba), được Thủ Tướng Chính Phủ,  các Bộ ngành tặng nhiều cờ thi đua, bằng khen và nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Trường tiên tiến xuất sắc ...

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH 

Địa chỉ : số 478, Đường Thống Nhất, Phường Tân Thinh,

TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Website:  https://nhtm.gov.vn/

 

Tổ chức Niên lịch và Thành tựu Việt Nam (WOWTIME) - Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trân trọng chúc mừng ngày thành lập của các đơn vị có ngày kỷ niệm trong ngày 11/06/2021. Kính chúc các Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp có nhiều thành tựu hơn trên những chặng đường tiếp theo.

 

11 năm ngày thành lập Trung tâm Vyoga World (11/06/2010– 11/06/2021)

18 năm ngày thành lập Công ty TNHH Thiết bị Điện Thái Bình Dương (11/06/2003– 11/06/2021)

20 năm ngày thành lập HTX Dịch vụ Nông nghiệp Thăng Long (11/06/2001– 11/06/2021)

23 năm ngày thành lập Công Ty TNHH MTV Khí Đốt Gia Đình (11/06/1998– 11/06/2021)

08 năm ngày thành lập Công Ty CP Kỹ Nghệ Lạnh Hoa Sáng (11/06/2013– 11/06/2021)

09 năm ngày thành lập Công Ty TNHH Tân Thuận (11/06/2002– 11/06/2021)

13 năm ngày thành lập Công ty Liên Doanh Tiger Lily (11/06/2008– 11/06/2021)

13 năm ngày thành lập Công ty TNHH WINTEK VIỆT NAM(11/06/2008– 11/06/2021)

 

 

 


HUY ĐỨC – VIETKINGS - TỔ CHỨC NIÊN LỊCH VÀ THÀNH TỰU VIỆT NAM - WOWTIME (THÁNG 06/2021)