[WorldKings – Niên lịch Thế giới 2020] Kỷ niệm 107 năm thành lập Hội đoàn Quyền lợi Diễn viên (26/05/1913 – 26/05/2020)

26-05-2020

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Hội đoàn Quyền lợi Diễn viên (tiếng anh: Actors' Equity Association; viết tắt: AEA) hoạt động như một tổ chức công đoàn nhằm bảo vệ quyền lợi của diễn viên sân khấu và các nhà quản lý sân khấu, được thành lập năm 1913.

 

Hội đoàn Quyền lợi Diễn viên (AEA), hay Nghiệp đoàn Diễn viên, là một liên đoàn lao động Mỹ,  đại diện cho giới nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu cũng như những nhà quản lý sân khấu. Tính đến năm 2010, Equity đại diện cho hơn 49.000 nghệ sĩ sân khấu và quản lý sân khấu.

 

 

Nhờ cuộc đình công trong giới diễn viên và nhà sản xuất năm 1929, đã làm dấy lên một loạt các cuộc chiến bình đẳng của công nhân có ảnh hưởng trực tiếp đến ngành công nghiệp điện ảnh tại Hollywood và California nói chung.

 

 

Năm 1896, Hiến chương Liên minh Diễn viên được Liên đoàn Lao động Hoa Kỳ công nhận là một nỗ lực nhằm tạo ra mức lương xứng đáng cho các diễn viên bị bóc lột. Mãi đến ngày 13 tháng 1 năm 1913, Hiến chương Liên minh này thất bại.

 

 

Trong một cuộc họp được tổ chức tại khách sạn Nhà thờ Lớn ở thành phố New York, vào ngày 26 tháng 5 năm 1913, Hội đoàn Quyền lợi Diễn viên được thành lập với 112 thành viên là những diễn viên sân khấu chuyên nghiệp, ông Francis Wilson, người đứng ra thành lập tổ chức được bầu làm chủ tịch đầu tiên của AEA.

 

Francis Wilson

 

AEA gia nhập Liên đoàn Lao động Hoa Kỳ vào năm 1919, và kêu gọi một cuộc đình công tìm kiếm sự công nhận của hiệp hội như một liên minh lao động. Cuộc đình công đã chấm dứt xiềng xích thống trị của Hiệp hội các nhà quản lý sản xuất, bao gồm cả chủ sở hữu và nhà sản xuất nhà hát. Sau cuộc đình công, số lượng thành viên tăng vọt từ 3000 người lên 14.000 người.

 

Kate Shindle

 

Hiện nay, bà Kate Shindle đang là chủ tịch của AEA. Tổ chức đại diện cho hơn 51.000 diễn viên và nhà quản lý sân khấu trên toàn nước Mỹ. AEA hoạt động để đàm phán và cung cấp cho người biểu diễn và người quản lý sân khấu điều kiện sống chất lượng, tiền lương xứng đáng, đảm bảo và bảo vệ quyền lợi của họ.

 

Theo Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings.org)


Thanh Huyền (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet) - Theo Liên minh Kỷ lục Thế giới (Worldkings.org)