[WorldKings – Niên lịch Thế giới 2020] Kỷ niệm 155 năm thành lập Liên minh Viễn thông Quốc tế (17/05/1865 – 17/05/2020)

17-05-2020

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) ban đầu là Liên minh Điện báo Quốc tế, là một cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến công nghệ thông tin và truyền thông. Đây là tổ chức quốc tế lâu đời nhất trên toàn cầu.

 

 

Liên minh viễn thông quốc tế (ITU) là tổ chức quốc tế liên chính phủ được thành lập năm 1932 tại Hội nghị viễn thông thế giới ở Mađïit (Tây Ban Nha) để thay thế Liên minh Điện báo quốc tế.

 

Trụ sở chính của ITU tại Thụy Sĩ

 

Từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 17 tháng 5 năm 1865, Chính phủ Pháp đã tổ chức các phái đoàn từ 20 quốc gia châu Âu tại Hội nghị điện báo quốc tế đầu tiên ở Paris.

Cuộc họp này đã lên đến đỉnh điểm trong Công ước Điện báo Quốc tế được ký ngày 17 tháng 5 năm 1865. Kết quả của Hội nghị 1865, Liên minh Điện báo Quốc tế, tiền thân của ITU hiện đại, được thành lập như một tổ chức tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên.

 

 

Từ ngày 01/01/1954, hoạt động của ITU được điều chỉnh bằng Công ước được kí kết tại Hội nghị quốc tế Ở Buênôt Airet (Buenos Aires; Achentina) ngày 22/12/1952. Ngày 15/11/1946. Hiệp định điều chỉnh quan hệ giữa Liên hợp quốc và ITU với tự cách là tổ chức chuyên môn của Liên hợp quốc được Đại hội đồng Liên hợp quốc biểu quyết tán thành. 

 

Công ước đầu tiên của Liên minh điện báo quốc tế được ký năm 1865

 

Mục đích của ITU là duy trì và phát triển sự hợp tác quốc tế để sử dụng, khai thác hợp lí, hiệu quả mọi hình thức viễn thông, tăng cường và mở rộng việc sử dụng viễn thông, phối hợp hoạt động của các quốc gia trong lĩnh vực viên thông.

 

Hội nghị đổi tên Liên minh Điện báo quốc tế thành Liên minh Viễn thông Quốc tế vào năm 1932 

 

Tại trụ sở chính đặt tại Giơnevơ (Thụy Sĩ), ITU có bốn cơ quan thường trực, đó là: Ban thư kí chung; Uỷ ban quốc tế về đăng kí tần số; Uỷ ban tư vấn quốc tế về vô tuyến điện; Uỷ ban tư vấn quốc tế về điện báo và điện thoại. Hiện nay, có khoảng 191 quốc gia tham gia ITU, trong đó có Việt Nam.

 

Tượng đài của ITU

 

Cơ cấu của ITU gồm:

1) Hội nghị toàn quyền là cơ quan cao nhất của ITU gồm đại diện của tất cả các thành viên có chức năng chủ yếu là xem xét lại Công ước viễn thông quốc tế, thông qua ngân sách... Hội nghị họp thường kì 5 năm một lần;

2) Hội đồng hành chính gồm 29 thành viên do Hội nghị toàn quyền bầu theo nguyên tắc phân bổ hợp lí theo các khu vực địa li. Hội đồng họp mỗi năm 1 lần để kiểm tra việc thực hiện chức năng hành chính trong thời kì giữa các khoá họp của Hội nghị toàn quyền;

3) Hội nghị hành chính thế giới thường được triệu tập cùng lúc với Hội nghị toàn quyền để xem xét lại các quy tắc liên quan đến các loại liên lạc viễn thông điện báo, điện thoại, vô tuyến điện...).

 

Theo Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings.org)

(Nguồn tham khảo: luatminhkhue.vn)


Thanh Huyền (sưu tầm và biên tập) (nguồn ảnh: internet) – Theo Liên minh Kỷ lục Thế giới (Worldkings.org)