[WorldKings – Niên lịch Thế giới 2020] Kỷ niệm 44 năm thành lập Ủy ban Tình báo Thượng viện Hoa Kỳ (19/05/1976 – 19/05/2020)

19-05-2020

(Kyluc.vn - WorldKings.org) Ngày 19/05/2020 kỷ niệm 44 năm tahfnh lập của Ủy ban Tình báo Thượng viện Hoa Kỳ hay Ủy ban Đặc biệt về Tình báo Thượng viện Hoa Kỳ (tiếng Anh: United States Senate Select Committee on Intelligence, viết tắt SSCI).

 

 

Ủy ban Đặc biệt về Tình báo Thượng viện Hoa Kỳ (SSCI), đôi khi gọi tắt là Ủy ban Tình báo (Intelligence Committee), được dành riêng để giám sát Cộng đồng Tình báo Hoa Kỳ gồm các cơ quan và văn phòng của chính phủ liên bang của Mỹ, những cơ quan cung cấp thông tin và phân tích cho các nhà lãnh đạo của các nhánh hành pháp và lập pháp.

 

 

Ủy ban được thành lập vào ngày 19 tháng 5 năm 1976 bởi Quốc hội khóa 94. Thượng nghị sĩ Daniel K. Inouye (D-Hawaii) là chủ tịch đầu tiên của ủy ban kể từ khi thành lập cho đến năm 1979.

 

 

Ủy ban gồm 15 Thượng nghị sĩ,  tám trong số 15 chiếc ghế này dành cho thành viên nhóm đa số và nhóm thiểu số của mỗi ủy ban sau: Phân bổ ngân sách, Quân vụ, Quan hệ đối ngoại, và Tư pháp.

Trong số còn lại – tức 7 ghế, bốn là thành viên của nhóm đa số, và ba là thành viên của các dân tộc thiểu số.

 

 

SSCI thực hiện đánh giá hàng năm về ngân sách tình báo do tổng thống đệ trình. Ủy ban theo dõi các hoạt động thu thập và phân tích thường xuyên của Cộng đồng Tình báo, cho phép Ủy ban tham gia với Cộng đồng Tình báo sớm nếu nhận thấy có vấn đề.

Ủy ban còn đưa ra khuyến nghị cho Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Thượng viện Hoa Kỳ về việc ủy ​​quyền cho những cơ quan liên quan đến tình báo: Quân đội Hoa Kỳ, Hải quân Hoa Kỳ, Không quân Hoa Kỳ và Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ. Ủy ban cũng tiến hành điều tra định kỳ, kiểm toán và kiểm tra các hoạt động cũng như chương trình tình báo.

 

Theo Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings.org)


Thanh Huyền (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet) – Theo Liên minh Kỷ lục Thế giới (Worldkings.org)