[WorldKings – Niên lịch Thế giới 2020] Kỷ niệm 57 năm thành lập Tổ chức Châu Phi Thống nhất, tiền thân của Liên minh Châu Phi (25/05/1963 – 25/05/2020)

25-05-2020

(Kyluc.vn - WorldKings.org) Tổ chức Châu Phi Thống nhất (OUA) là tổ chức châu Phi hậu thuộc địa đầu tiên của Hiệp hội các quốc gia độc lập. Đây là tiền thân của Liên minh Châu Phi (AU) sau này.

 

 

Tổ chức Châu Phi Thống nhất (OAU) được thành lập ngày 25 tháng 05 năm 1963 tại thủ đô Addis Ababa, Ethiopia, với 32 quốc gia ký kết. Tổ chức này đã giải tán vào ngày 09 tháng 7 năm 2002 bởi Chủ tịch cuối cùng của nó, Tổng thống Nam Phi, ông Thabo Mbeki. Đây là tiền thân của Liên minh Châu Phi (AU) thành lập tháng 09 năm 2002.

 

Trụ sở chính của OAU

 

Bộ máy tổ chức của OAU gồm: Hội nghị những nguyên thủ quốc gia và chính phủ các nước thành viên là cơ quan cao nhất; Hội đồng các bộ trưởng ngoại giao là cơ quan chấp hành; Ban tổng thư ký là cơ quan hành chính thường trực.

Ngoài ra, OAU còn có một số cơ quan chuyên ngành như: Ủy ban trung gian hòa giải và trọng tài, Ủy ban kinh tế - xã hội, Ủy ban giúp đỡ các tổ chức giải phóng dân tộc. 

 

Hội đồng sáng lập của Tổ chức Thống nhất Châu Phi (OAU), 1963 

 

OAU hướng đến những mục tiêu chính sau đây:

  • Để thúc đẩy sự thống nhất và đoàn kết của các quốc gia châu Phi và có vai trò như một tiếng nói chung cho lục địa châu Phi. Điều này là rất quan trọng để đảm bảo tương lai kinh tế và chính trị dài hạn của châu Phi.
  • Phối hợp và tăng cường sự hợp tác của các quốc gia châu Phi để đạt được một cuộc sống tốt hơn cho người dân châu Phi.
  • Bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập của các quốc gia châu Phi.
  • OAU cũng đã được dành riêng để xoá tất cả các hình thức của chủ nghĩa thực dân, do, khi tổ chức này được thành lập, đã có nhiều quốc gia vẫn chưa giành được độc lập của họ hoặc là thiểu số cai trị. Nam Phi và Angola là hai quốc gia trong số này. OAU đề xuất hai cách để thoát khỏi lục địa của chủ nghĩa thực dân. Thứ nhất, nó sẽ bảo vệ lợi ích của các quốc gia độc lập và giúp đỡ theo đuổi những quốc gia vẫn còn bị thuộc địa. Thứ hai, nó sẽ giữ trung lập về vấn đề thế giới, ngăn chặn các thành viên từ được kiểm soát một lần nữa bởi cường quốc bên ngoài.

 

Hoàng đế Ethiopia, ngài Haile Selassie (giữa) và Tổng thống đầu tiên của Ghana, ông Kwame Nkrumah (trái) tại sự kiện khai sinh OAU ở Addis Ababa, 1963

 

OAU cũng nhằm mục đích để ở lại trung lập về chính trị toàn cầu, trong đó sẽ ngăn cản họ đang kiểm soát một lần nữa bởi các lực lượng bên ngoài - một mối nguy hiểm đặc biệt với Chiến Tranh Lạnh. OAU có mục tiêu khác nữa là:

  • Đảm bảo rằng tất cả người châu Phi được hưởng các quyền con người.
  • Nâng cao đời sống của tất cả người châu Phi.
  • Giải quyết các tranh luận và tranh chấp giữa các thành viên - không thông qua giao tranh mà thông qua đàm phán hòa bình và ngoại giao.

 

 

Theo Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings.org)


Thanh Huyền (sưu tầm và biên tập) (nguồn ảnh: internet) – Theo Liên minh Kỷ lục Thế giới (Worldkings.org)