[WorldKings – Niên lịch Thế giới 2022] Kỷ niệm 148 năm ngày thành lập Universal Postal Union - Liên minh Bưu chính Thế giới (09/10/1874 – 09/10/2022)

09-10-2022

(kyluc.vn – worldkings) Liên minh Bưu chính Quốc tế hay Liên hiệp Bưu chính Quốc tế (tiếng Anh: Universal Postal Union hay viết tắt UPU, tiếng Pháp: Union postale universelle) là một Tổ chức Quốc tế điều hợp các chính sách bưu chính giữa các quốc gia thành viên và hệ thống bưu chính toàn cầu.

Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU), cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc nhằm tổ chức và cải thiện dịch vụ bưu chính trên toàn thế giới và đảm bảo sự hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này. Trong số các nguyên tắc điều chỉnh hoạt động của nó như được quy định trong Công ước Bưu chính Thế giới và các Quy định chung, hai trong số các nguyên tắc quan trọng nhất là sự hình thành một lãnh thổ duy nhất của tất cả các quốc gia ký kết vì mục đích liên lạc bưu chính và tính thống nhất của giá cước và đơn vị trọng lượng bưu chính.  Thỏa thuận ban đầu được thông qua vào năm 1875 chỉ áp dụng cho thư từ; các dịch vụ bưu chính khác, chẳng hạn như bưu kiện và chuyển tiền quốc tế, đã được quy định bởi các thỏa thuận bổ sung chỉ ràng buộc đối với các thành viên ký kết.

 

 

UPU có bốn cơ quan bao gồm Quốc hội, Hội đồng Quản trị (CA), Hội đồng Hoạt động Bưu chính (POC) và Văn phòng Quốc tế (IB). Nó cũng giám sát các hợp tác xã Dịch vụ Bưu chính Viễn thông và Chuyển phát nhanh (EMS). Mỗi thành viên đồng ý với các điều khoản giống nhau để thực hiện các nhiệm vụ bưu chính quốc tế. Trụ sở chính của UPU được đặt tại Bern, Thụy Sĩ.

Nỗ lực đầu tiên nhằm thiết lập một số nguyên tắc chung điều chỉnh dịch vụ bưu chính quốc tế đã được thực hiện tại một hội nghị quốc tế ở Paris năm 1863; trước đây, trao đổi bưu chính quốc tế đã được điều chỉnh bởi rất nhiều hiệp định song phương. Tại Đại hội Bưu chính Quốc tế đầu tiên 11 năm sau, đại diện của 22 quốc gia đã thông qua Hiệp ước Bern, tạo ra Liên minh Bưu chính Chung. Công đoàn thực sự có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 1875; tên được đổi thành Liên minh Bưu chính Thế giới tại đại hội lần thứ hai năm 1878. Năm 1948 UPU trở thành một cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc.

 

 

Đại hội Bưu chính Toàn cầu là cơ quan lập pháp và họp 5 năm một lần. Hội đồng điều hành, bao gồm 40 quốc gia đại diện do đại hội bầu ra, đảm bảo tính liên tục của công việc của UPU và họp hàng năm. Văn phòng Quốc tế được duy trì tại Bern và hoạt động như một ban thư ký trong việc thực hiện các hoạt động hàng ngày.

Sự kiện khác:

- Kỷ niệm 60 năm Ngày Quốc Khánh của Uganda (09/10/1962 – 09/10/2022)

- Kỷ niệm 18 năm thành lập World Hospice and Palliative Care Day, với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi bị ảnh hưởng bởi các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng (09/10/2005 – 09/10/2022)

Theo Liên minh Kỷ lục Thế giới (uskings.us)


Thanh Huyền - VietKings (biên tập và nguồn ảnh: internet)