[WorldKings - Niên lịch Thế giới 2022] Kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập của trường Đại học Universidad Veracruzana (11/09/1944 – 11/09/2022)

11-09-2022

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Universidad Veracruzana (Tên tiếng anh: University of Veracruz) là một trường đại học công tự trị nằm tại bang Veracruz của thành phố Mexico.

 

 

Được thành lập vào ngày 11 tháng 9 năm 1944, trường đại học Veracruz là một trong những trường đại học quan trọng nhất ở vùng Đông Nam của Mexico.

Trường có một tổ chức chuyên học thuật, với một cấu trúc dựa trên các lĩnh vực học thuật, trường học, chương trình giáo dục và viện nghiên cứu.

Do sự phân tán về địa lý, các hoạt động học thuật được điều phối bởi Ban Thư ký Học thuật và bốn Văn phòng Phó Hiệu trưởng. Chỉ đạo chung của các lĩnh vực học thuật bao gồm: Nghệ thuật, Sinh học và Khoa học Nông nghiệp, Khoa học Y tế, Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Nghệ thuật Tự do và Kỹ thuật phối hợp với từng trường học và các chương trình giáo dục.

 

 

Phòng Nghiên cứu điều phối các kế hoạch và hoạt động của các viện nghiên cứu, và Chỉ đạo Truyền bá Nghệ thuật điều hành các nhóm nghệ thuật và các chương trình hoạt động văn hóa.

Sự kiện khác:

Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập của trường Đại học Aarhus (11/09/1928 – 11/09/2022)

Kỷ niệm 11 năm Ngày thành lập của Mission BBQ (11/09/2011 – 11/09/2022)

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (worldkings.org)


Thanh Huyền - VietKings (biên tập và nguồn ảnh: internet)