[WOWTIMES.WORLD] [Niên lịch & Thành tựu 2024] Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập của nhà cung cấp dịch vụ mỏ dầu - Trican Well Service Ltd. (11/04/1979 - 11/04/2024)

11-04-2024

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Trican cung cấp các giải pháp tích hợp và sáng tạo cho khách hàng tham gia vào việc thăm dò và phát triển trữ lượng dầu và khí tự nhiên. Nhiều dịch vụ và công nghệ của Trican được cung cấp trong suốt vòng đời của giếng.

 

Hình ảnh minh họa. Nguồn: internet 

Trican là nhà cung cấp chính về bơm áp lực và các dịch vụ mỏ dầu khác trên thị trường Canada.

Nó có trụ sở chính tại thành phố Calgary, tỉnh Alberta, Canada với các hoạt động tại tỉnh Alberta, British Columbia, Manitoba và Saskatchewan, Canada cũng như Hoa Kỳ. Trican Well Service được thành lập vào ngày 11 tháng 4 năm 1979.

Là một công ty đi đầu về kỹ thuật và vận hành, kinh nghiệm của Trican trong lĩnh vực cắt phá nhiều tầng, ống cuộn, xi măng, xác định đặc tính hồ chứa, axit hóa & tăng cường sản xuất và dịch vụ công nghiệp & đường ống là một trong những kinh nghiệm sâu rộng nhất trong ngành.

 

 

Với lực lượng lao động được đào tạo chuyên sâu và có năng lực, với cam kết Nghiên cứu và Phát triển được công nhận, Trican cung cấp các giải pháp tích hợp và sáng tạo cho khách hàng tham gia vào việc thăm dò và phát triển trữ lượng dầu và khí tự nhiên. Nhiều dịch vụ và công nghệ của Trican được cung cấp trong suốt vòng đời của giếng.

Sự kiện khác:

Kỷ niệm 105 năm thành lập Tổ chức Lao động Quốc tế - International Labour Organization (11/04/1919 - 11/04/2024)

Kỷ niệm 143 năm thành lập Trường Cao đẳng Spelman - Spelman College (11/04/1881 - 11/04/2024)

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)


Thanh Huyền - VietKings (biên tập và nguồn ảnh: internet)