Bức tranh một triệu USD của Việt Nam

28-02-2020

Tác phẩm sơn mài mang tên "Gióng" là trọng tâm trong một lễ hội ở Anh, sau đó trở thành bảo vật quốc gia.

Trang 35 của 57 trang (568 bài)Đầu<...3132333435...>Cuối