VietKings chính thức trở thành thành viên sáng lập của WorldKings

27-03-2017

(Kyluc.vn) Theo thông báo của Hội đồng Quản lý WORLDKINGS vào ngày 15 tháng 03 năm 2017, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam – VIETKINGS đã chính thức trở thành thành viên trong Ban Sáng Lập của Liên minh Kỷ lục Thế giới – WORLDKINGS.

 


Giấy chứng nhận VietKings trở thành thành viên thứ 27 của Worldkings 
 

 

Với cương vị là thành viên chính thức của WORLDKINGS, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - VIETKINGS được hưởng các quyền lợi như sau:

  • Tất cả Kỷ lục Việt Nam khi tham gia các hoạt động xác lập kỷ lục thế giới đều được WORLDKINGS bảo trợ và hỗ trợ về mặt pháp lý khi ở ngoài lãnh thổ Việt Nam.
  • VIETKINGS được quyền sử dụng các thông tin và hình ảnh của WORLDKINGS trên Cổng Thông tin Điện tử kyluc.vn.
  • VIETKINGS được phép tra cứu và sử dụng cở sở dữ liệu của WORLDKINGS phục vụ cho việc tìm hiểu và đề xuất các Kỷ lục Thế giới tại Việt Nam.
  • VIETKINGSđược tham gia các hoạt động do WORLDKINGS tổ chức trên thế giới.
  • Tất cả các hồ sơ đề cử kỷ lục thế giới của VIETKINGS sẽ được WorldKings giải quyết trong thời gian nhanh nhất.
  • Các cá nhân/đơn vị sở hữu kỷ lục thế giới của WORLDKINGS sẽ được WORLDKINGS quảng bá trọn đời.

Liên minh Kỷ lục Thế giới – WORLDKINGS hiện có 27 thành viên là các Viện và Tổ chức Kỷ lục trên thế giới:

1.       Viện Nội dung Kỷ lục Thế giới (World Records Content Academy)

2.       Viện Bản Quyền Thế giới (World Copyright Academy)

3.       Viện Sáng tạo Độc bản Thế giới (World Unique Creatvity Academy)

4.       Viện  Sách Thế giới (World Book Academy)

5.       Viện Sự kiện Niên lịch Thế giới (World Almanac Event Academy)

6.       Viện Top Thế giới (World Tops Academy)

7.       Viện Ẩm thực Thế giới (World Cuisine Academy)

8.       Viện Tổ nghề và Nhà sáng nghiệp Thế giới (World Founder and Progenitor Academy)

9.       Viện Phong Thủy và Tâm linh Thế giới (World Psychical Fengshui Academy)

10.   Viện Hạnh Phúc Thế giới (World Happiness Academy)

11.   Viện Dinh dưỡng Thế giới (World Nutrition Academy)

12.   Viện CEO Thế giới (World CEO Academy)

13.   Viện Giải thưởng Thế giới (World Awards Academy)

14.   Viện Giá trị Thế giới (World Values Academy)

15.   Viện Best Thế giới (World Best Academy)

16.   Viện Thương gia Thực hành (Academy of Practical Trading)

17.   Viện Trí nhớ Thế giới (World Memory Academy)

18.   Viện Y học Kết hợp Thế giới (World Integrative Medicine Academy)

19.   Tổ chức Ý tưởng Thế giới (World Ideas Organization)

20.   Đại học Kỷ lục Thế giới (World Records University)

21.   Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (USA Book of Records)

22.   Tổ chức Kỷ lục Ấn Độ (India Book of Records)

23.   Tổ chức Kỷ lục Thái Lan (Thailand Book of Records)

24.   Tổ chức Kỷ lục Lào (Laos Book of Records)

25.   Tổ chức Kỷ lục Cam-pu-chia (Cambodia Book of Records)

26.   Tổ chức Kỷ lục Đông Dương (Indochina Book of Records)

27.   Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietnam Book of Records)

Hội đồng Quản lý WORLDKINGS đang tiếp tục xem xét để kết nạp thêm 21 Tổ chức Kỷ lục trên Thế giới làm thành viên trong thời gian tới.


Theo Claire Huynh – Worldkings