image not found

(CAFE TỌA ĐÀM - VIETKINGS) Buổi tọa đàm chủ đề "Biến tài nguyên của Kỷ lục thành tài sản có giá trị", mở đầu cho hành trình tìm kiếm tài sản trí tuệ Việt Nam

28-10-2021

(Kyluc.vn) - Sáng ngày 28/10/2021 Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - VietKings đã tổ chức buổi tọa đàm đầu tiên trong Hành trình tìm kiếm và sáng tạo tài sản trí tuệ của 63 tỉnh - thành Việt Nam.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 4 của 17 trang (161 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ