15 công ty niêm yết lớn nhất thế giới năm 2019

15-06-2019

Dẫn đầu danh sách năm thứ 7 liên tiếp là Ngân hàng Thương mại và Công nghiệp Trung Quốc với tổng tài sản hơn 4.000 tỷ USD và có gần 500.000 nhân viên...

Theo danh sách công ty niêm yết lớn nhất thế giới thường Global 2000 năm 2019 của tạp chí Forbes, Ngân hàng Thương mại và Công nghiệp Trung Quốc (ICBC) dẫn đầu năm thứ 7 liên tiếp với tổng tài sản hơn 4.000 tỷ USD và có gần 500.000 nhân viên. Ngân hàng JPMorgan Chase leo lên vị trí thứ 2 trong danh sách năm nay nhờ lợi nhuận tăng sau cải cách thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Trong số 61 quốc gia, vùng lãnh thổ năm nay có đại diện trong danh sách này, Mỹ chiếm số lượng lớn nhất với 575 công ty. Theo sau là Trung Quốc và Hồng Kông với 309 công ty, Nhật Bản với 223 công ty. Tỷ trọng này thay đổi đáng kể so với danh sách Global 2000 đầu tiên được công bố vào năm 2003. Khi đó, Mỹ có 776 công ty, còn Trung Quốc và Hồng Kông chỉ có tổng cộng 43 đại diện. 

Global 2000 xếp hạng các công ty niêm yết dựa trên điểm số về doanh thu, lợi nhuận, tài sản và giá trị vốn hoá. 

1. Ngân hàng Thương mại và Công nghiệp Trung Quốc (ICBC)

15 công ty niêm yết lớn nhất thế giới năm 2019 - Ảnh 1.

Doanh thu: 175,9 tỷ USD - Lợi nhuận: 45,2 tỷ USD

Tài sản: 4.034,5 tỷ USD - Vốn hoá: 305,1 tỷ USD

2. JPMorgan Chase (Mỹ)

15 công ty niêm yết lớn nhất thế giới năm 2019 - Ảnh 2.

Doanh thu: 132,9 tỷ USD - Lợi nhuận: 32,7 tỷ USD

Tài sản: 2.737,2 tỷ USD - Vốn hoá: 368,5 tỷ USD

3. Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (OCB)

15 công ty niêm yết lớn nhất thế giới năm 2019 - Ảnh 3.

Doanh thu: 150,3 tỷ USD - Lợi nhuận: 38,3 tỷ USD

Tài sản: 3.382,4 tỷ USD - Vốn hoá: 225 tỷ USD

4. Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc

15 công ty niêm yết lớn nhất thế giới năm 2019 - Ảnh 4.

Doanh thu: 137,5 tỷ USD - Lợi nhuận: 30,9 tỷ USD

Tài sản: 3.293,1 tỷ USD - Vốn hoá: 197 tỷ USD

5. Bank of America (Mỹ)

15 công ty niêm yết lớn nhất thế giới năm 2019 - Ảnh 5.

Doanh thu: 111,9 tỷ USD - Lợi nhuận: 28,5 tỷ USD

Tài sản: 2.377,2 tỷ USD - Vốn hoá: 287,3 tỷ USD

6. Apple (Mỹ)

15 công ty niêm yết lớn nhất thế giới năm 2019 - Ảnh 6.

Doanh thu: 261,7 tỷ USD - Lợi nhuận: 59,4 tỷ USD

Tài sản: 373,7 tỷ USD - Vốn hoá: 961,3 tỷ USD

7. Tập đoàn bảo hiểm Ping An (Trung Quốc)

15 công ty niêm yết lớn nhất thế giới năm 2019 - Ảnh 7.

Doanh thu: 151,8 tỷ USD - Lợi nhuận: 16,3 tỷ USD

Tài sản: 1.038,3 tỷ USD - Vốn hoá: 220,2 tỷ USD

8. Bank of China (Trung Quốc)

15 công ty niêm yết lớn nhất thế giới năm 2019 - Ảnh 8.

Doanh thu: 126,7 tỷ USD - Lợi nhuận: 27,5 tỷ USD

Tài sản: 3.097,6 tỷ USD - Vốn hoá: 143 tỷ USD

9. Royal Dutch Shell (Hà Lan)

15 công ty niêm yết lớn nhất thế giới năm 2019 - Ảnh 9.

Doanh thu: 382,6 tỷ USD - Lợi nhuận: 23,3 tỷ USD

Tài sản: 399,2 tỷ USD - Vốn hoá: 264,9 tỷ USD

10. Wells Fargo (Mỹ)

15 công ty niêm yết lớn nhất thế giới năm 2019 - Ảnh 10.

Doanh thu: 101,5 tỷ USD - Lợi nhuận: 23,1 tỷ USD

Tài sản: 1.887,8 tỷ USD - Vốn hoá: 214,7 tỷ USD

11. ExxonMobil (Mỹ)

15 công ty niêm yết lớn nhất thế giới năm 2019 - Ảnh 11.

Doanh thu: 272,9 tỷ USD - Lợi nhuận: 20,8 tỷ USD

Tài sản: 346,2 tỷ USD - Vốn hoá: 343,4 tỷ USD

12. AT&T (Mỹ)

15 công ty niêm yết lớn nhất thế giới năm 2019 - Ảnh 12.

Doanh thu: 170,8 tỷ USD - Lợi nhuận: 19,4 tỷ USD

Tài sản: 531,9 tỷ USD - Vốn hoá: 233,3 tỷ USD

13. Samsung Electronics (Hàn Quốc)

15 công ty niêm yết lớn nhất thế giới năm 2019 - Ảnh 13.

Doanh thu: 221,5 tỷ USD - Lợi nhuận: 39,9 tỷ USD

Tài sản: 304,1 tỷ USD - Vốn hoá: 272,4 tỷ USD

14. Citigroup (Mỹ)

15 công ty niêm yết lớn nhất thế giới năm 2019 - Ảnh 14.

Doanh thu: 100 tỷ USD - Lợi nhuận: 17,9 tỷ USD

Tài sản: 1.958,4 tỷ USD - Vốn hoá: 161,1 tỷ USD

15. Toyota Motor (Nhật Bản)

15 công ty niêm yết lớn nhất thế giới năm 2019 - Ảnh 15.

Doanh thu: 272,1 tỷ USD - Lợi nhuận: 17,2 tỷ USD

Tài sản: 465,6 tỷ USD - Vốn hoá: 176,6 tỷ USD


Theo Hoài Thu - VnEconomy