Brunei ra mắt trang web thương mại riêng

03-05-2022

(kyluc.vn – Aseanrecords.world) Bộ trưởng tại Văn phòng Thủ tướng và Bộ trưởng Tài chính và Kinh tế II - ông Dato Seri Setia Dr Awang Mohd Amin Liew Abdullah đã chính thức ra mắt bruneitrade.mofe.gov.bn vào ngày 26/4.

Ông Dato Seri Paduka Dr Abdul Manaf Metussin - Thứ trưởng Bộ Tài chính và Kinh tế, các thư ký thường trực, các quan chức của Bộ Tài chính và Kinh tế (MoFE) và các đại diện tư nhân cũng tham dự sự kiện.

Quyền Giám đốc Bộ phận Thương mại Nor Zerlina Momin cho biết trang web này chứa thông tin dành cho các nhà xuất khẩu, nhập khẩu và người mua hàng quốc tế.

Trang web chứa các thông tin về xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa, các hiệp định thương mại tự do mà Brunei tham gia, các nhà sản xuất và sản phẩm địa phương, thuế quan, thống kê thương mại và các sự kiện.

Theo Tổ chức Kỷ lục Đông Nam Á (Aseanrecords.world)

(Nguồn: https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2022/04/27/brunei-launches-trade-website)


Uyên Nguyễn (Biên tập viên) - Kyluc.vn