Các công ty Lào, Thái Lan và Trung Quốc ký thỏa thuận về vận tải đường sắt

21-06-2022

(kyluc.vn – Aseanrecords.world) Bốn công ty đến từ Lào, Thái Lan và Trung Quốc đã ký thỏa thuận về việc vận chuyển hàng hóa bằng tuyến đường sắt Lào - Trung, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa xuất khẩu.

Biên bản ghi nhớ về hợp tác vận tải đường sắt đã được ký kết tại Vientiane vào ngày 15/6 bởi Công ty TNHH Logistics Quốc tế Haihan của Trung Quốc, Công ty TNHH Soldrich Express từ Thái Lan, Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Thịnh vượng Sengxay và SX International Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Quốc tế SX từ Lào.

Thỏa thuận được ký bởi Chủ tịchCông ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Quốc tế SX, bà Sulynn Xanaxai; Chủ tịch Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Thịnh vượng Sengxay, Bà Ladsamee Sitthingom; Chủ tịch Công ty TNHH Soldrich Express, Bà Thanunda Umphanteeranon; và Giám đốc của Công ty TNHH Logistics Quốc tế Haihan, ông Guanwa.

Sự hợp tác sử dụng tuyến đường sắt Lào-Trung này sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế, vì việc vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt sẽ cắt giảm chi phí, tiết kiệm thời gian, tăng hiệu quả và giảm rủi ro liên quan đến các hình thức vận tải khác.

Ngoài ra nó còn có khả năng tăng cường hợp tác trong thương mại và thương mại hàng hóa tổng thể của ba nước, đặc biệt khi Trung Quốc là một nền kinh tế mới nổi khổng lồ và có tiềm năng thị trường rộng lớn cho Lào và Thái Lan.

Đồng thời, chi phí vận tải thấp hơn và thời gian vận chuyển nhanh hơn sẽ giảm chi phí cho ngành nông nghiệp và công nghiệp. Thương mại xuyên biên giới sẽ được đơn giản hóa, tạo điều kiện cho các lĩnh vực này phát triển nhảy vọt.

Các mặt hàng được vận chuyển theo sự hợp tác này bao gồm trái cây, thực phẩm và những mặt hàng khác.

Theo Tổ chức Kỷ lục Đông Nam Á (Aseanrecords.world)


Uyên Nguyễn (Biên tập viên) - Kyluc.vn

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ