Chính sách hỗ trợ gia đình nghèo của Lào trong cuộc khủng hoảng Covid-19

15-05-2021

(kyluc.vn – IndochinaKings.org) Chính phủ Lào hiện đang xem xét một chính sách hỗ trợ các gia đình nghèo hoặc các cá nhân dễ bị tổn thương bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng Covid-19.

Theo thông báo của Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội, các nhà chức trách đã bắt đầu thu thập dữ liệu về các gia đình nghèo bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 khi đợt thứ hai lan rộng khắp Lào.

Thông báo nêu rõ rằng những người lao động không có bảo hiểm xã hội và những cá nhân nghèo nhất bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng Covid-19 sẽ là mục tiêu để thu thập dữ liệu.

Sau đó, chính phủ sẽ sử dụng dữ liệu này để quyết định chính sách hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng.

Hỗ trợ sẽ chỉ dành cho công dân Lào, và tập trung vào những người thất nghiệp.

Bộ Lao động sẽ phối hợp với chính quyền cấp huyện và cấp thôn để thu thập thông tin cho đến ngày 15 tháng 5, sau đó chính sách sẽ được thực hiện.

Lào hiện đang bị phong tỏa cho đến ngày 20 tháng 5 để ngăn chặn và kiểm soát sự lây lan của Covid-19 khi nước này trải qua đợt sóng thứ hai.

Nhiều tỉnh trên khắp Lào đã bị phong tỏa vào ngày 21 tháng 4 hoặc những ngày sau đó, với yêu cầu tất cả người dân không rời khỏi nhà ngoại trừ việc mua sắm hàng hóa thiết yếu, đi bệnh viện và bất kỳ nhiệm vụ nào khác được chính phủ cho phép, chẳng hạn như công việc do nhân viên thiết yếu đảm nhận .

Theo Tổ chức Kỷ lục Đông Dương (IndochinKings.org)


Mihan - Kyluc.vn