Điểm tin kỷ lục: Tổ chức quốc tế đa phương tiện lớn nhất thế giới

31-12-2019

[VIETKINGS - ĐIỂM TIN KỶ LỤC]: 74 năm hình thành và phát triển, Liên hợp quốc luôn giữ vai trò hàng đầu trong các nỗ lực ngăn ngừa và giải quyết các cuộc xung đột, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, duy trì hòa bình và góp phần xây dựng một thế giới phát triển, ấm no, hạnh phúc và thịnh vượng.

Liên Hiệp Quốc hay Liên Hợp Quốc  là một tổ chức liên chính phủ có nhiệm vụ duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, phát triển quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia, đạt được sự hợp tác quốc tế và là một trung tâm để hài hòa các hành động của các quốc gia.[1] Liên Hiệp Quốc được thành lập sau Thế chiến II. 

Hình ảnh có liên quan

Tính đến thời điểm hiện tại, Liên Hiệp Quốc có 193 thành viên. 

Liên Hiệp Quốc xây dựng dựa trên mục tiêu: Duy trì hòa bình và an ninh quốc tế; Thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc và bình đẳng giữa các dân tộc và dân tộc tự quyết; Thực hiện hợp tác quốc tế thông qua giải quyết  các vấn đề quốc tế ở các lĩnh vực: kinh tế; xã hội; văn hóa và nhân đạo trên cơ sở tôn trọng các quyền con người và quyền tự do cơ bản cho tất cả mọi người, không phân biệt sắc tộc, màu da, ngôn ngữ, tôn giáo...

Kết quả hình ảnh cho liên hiệp quốc

Liên Hiệp Quốc có 6 cơ quan chính: Đại hội đồng; Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc; Ban thư ký; Tòa án công lý quốc tế; Hội đồng kinh tế xã hội; Các cơ quan chuyên môn. 

 


Nhi Huỳnh (Tổng hợp)/Kyluc.vn