Việt Nam dự định phát triển 301 làng nghề liên kết du lịch tới năm 2030

19-07-2022

(kyluc.vn – Aseanrecords.world) Theo quyết định phê duyệt Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống của Việt Nam giai đoạn 2021-2030, chính phủ Việt Nam có kế hoạch phát triển 301 làng nghề truyền thống gắn với du lịch trong giai đoạn này.

Theo quyết định do Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký, trong giai đoạn đó, ít nhất 129 nghề thủ công và 208 làng nghề truyền thống sẽ được khôi phục và bảo tồn.

Chương trình nhằm bảo vệ và phát huy các giá trị, nét đặc trưng của làng nghề truyền thống Việt Nam, thúc đẩy sản xuất, tăng sức cạnh tranh và giá trị gia tăng cho sản phẩm làng nghề.

Mục tiêu là tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn bền vững.

Trong giai đoạn 2021-2030, giá trị sản xuất của làng nghề dự kiến ​​tăng bình quân 10%/năm. Giá trị xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của các làng nghề dự kiến ​​đạt 6 tỷ USD.

Báo cáo của Hiệp hội Làng nghề truyền thống Việt Nam cho thấy, cả nước có hơn 5.400 làng nghề.

Số hộ và cơ sở kinh doanh ở nông thôn tăng hàng năm từ 8,8% đến 9,8%. Giá trị sản xuất của làng nghề tăng trưởng bình quân khoảng 15%/năm.

Riêng ngành thủ công mỹ nghệ đã thu hút khoảng 1,5 triệu lao động, tạo ra giá trị xuất khẩu hàng năm khoảng 1,7 tỷ USD.

Theo Tổ chức Kỷ lục Đông Nam Á (Aseanrecords.world)


Uyên Nguyễn (Biên tập viên) - Kyluc.vn