Máy ATM bắt trèo và quỳ mới cho rút tiền

07-04-2012

Các ông chủ ngân hàng đã khiến người dân địa phương tại thị trấn Timisoara ở Romania nổi giận khi cho lắp đặt các máy rút tiền tự động ATM bất thường.
Một trong số máy ATM đó cao 1,82m và mọi người muốn rút tiền phải mang theo thang. Trong khi đó, một máy ATM khác lại thấp đến mức người ta phải quỳ xuống để rút tiền. Những máy ATM kỳ cục này đã khiến khách hàng tức giận, cho rằng các ngân hàng không tôn trọng khách hàng. Sỡ dĩ các ngân hàng phải làm như vậy có lẽ do tội phạm trộm tiền tại máy ATM thường xuyên xảy ra ở Romania.

Theo An ninh thủ đô