Tin mới nhận: Tổ chức Đại học Kỷ lục Thế giới chính thức ủy nhiệm văn phòng luật sư khởi kiện một số bloger và chủ trang facebook tại Việt Nam

03-10-2013

Đại học Kỷ lục Thế giới vừa phát văn bản ủy nhiệm cho Văn phòng Luật sư PHANs (PHAN LAW VIETNAM) chính thức làm thủ tục khởi kiện các chủ tài khoản facebook và bloger tại Việt Nam, với những hành vi xuyên tạc làm ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của Đại học Kỷ lục Thế giới.


 
Đại học kỷ lục thế giới (World Records University – WRU)
 
Đại học Kỷ lục Thế giới đăng ký Trụ sở chính tại Anh và Văn phòng ở Châu Á tại Ấn Độ vừa phát văn bản ủy nhiệm cho Văn phòng Luật sư PHANs (PHAN LAW VIETNAM) chính thức làm thủ tục khởi kiện các chủ tài khoản facebook và bloger tại Việt Nam, với những hành vi xuyên tạc làm ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của Đại học Kỷ lục Thế giới.

Văn phòng Đại học Kỷ lục Thế giới tại Ấn Độ cùng một lúc sẽ có văn bản gửi đến Đại sứ quán Anh, Đại sứ quán Mỹ, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đề nghị giúp đỡ và hỗ trợ Văn phòng Luật sư PHANs trong quá trình khởi kiện.

Đồng thời Đại học Kỷ lục Thế giới sẽ có văn bản gửi đến Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an của nước CHXHCN Việt Nam để khiếu nại về hành vi cá nhân chủ tài khoản facebook và bloger tại Việt Nam.

Đề nghị đơn vị đối tác tại Việt Nam là Tổ chức Kỷ lục Việt Nam hỗ trợ giám sát thông tin và giúp đỡ Văn phòng Luật sư PHANs khi cần thiết.

Luật sư của Đại diện Đại học Kỷ lục Thế giới sẽ qua Việt Nam khi có giấy triệu tập của Tòa án tại Việt Nam.

     
                    Đại học Kỷ lục Thế giới
                    Văn phòng Điều hành tại Ấn Độ
                        
        Văn bản được gửi đến Tổ chức Kỷ lục Việt Nam lúc 15 giờ ngày 02.10.2013
   Kiểm tra văn bản và nhận hồ sơ lúc 9h30 ngày 3.10.2013