image not found

4 anh chị em ruột lập kỷ lục thế giới, người lớn nhất 101 tuổi

29-09-2022

Một gia đình có 4 anh chị em với tổng số tuổi lên tới 389 đã lập kỷ lục thế giới, người lớn nhất 101 tuổi.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 112 trang (1118 bài)12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ