10 tạp chí có lượng độc giả lớn nhất thế giới

13-04-2017

Tờ NF vừa thống kê ra top tạp chí có lượng độc giả lớn nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Dẫn đầu danh sách này là The Watchtower với lượng độc giả lên tới 45 triệu người/năm.

1. The Watchtower - lượng độc giả: 45 triệu người/năm.
 
 
1. The Watchtower - lượng độc giả: 45 triệu người/năm.

 

2. Awake - lượng độc giả: 43,5 triệu người/năm.

 
2. Awake - lượng độc giả: 43,5 triệu người/năm.
 

3. Game Informer - lượng độc giả: 12,5 triệu người/năm.

 
3. Game Informer - lượng độc giả: 12,5 triệu người/năm.
 

4. AARP The Magazine - lượng độc giả: 18,1 triệu người/năm.

 
4. AARP The Magazine - lượng độc giả: 18,1 triệu người/năm.
 

5. Better Homes and Gardens - lượng độc giả: 7,6 triệu người/năm.

 
5. Better Homes and Gardens - lượng độc giả: 7,6 triệu người/năm.
 

6. Reader’s Digest - lượng độc giả: 6 triệu người/năm.

 
6. Reader’s Digest - lượng độc giả: 6 triệu người/năm.
 

7. Good Housekeeping - lượng độc giả: 5,58 triệu người/năm.

 
7. Good Housekeeping - lượng độc giả: 5,58 triệu người/năm.
 

8. National Geography - lượng độc giả: 5,5 triệu người/năm.

 
8. National Geography - lượng độc giả: 5,5 triệu người/năm.
 

9. People - lượng độc giả: 4,5 triệu người/năm.

 
9. People - lượng độc giả: 4,5 triệu người/năm.
 

10. Family circle - lượng độc giả: 3,5 triệu người/năm.

 
10. Family circle - lượng độc giả: 3,5 triệu người/năm.

Theo Lương Ngọc - Khoa học phát triển (NF)