Ấn Độ giữ số lượng công nhận các start-up mới mỗi ngày cao nhất thế giới

13-08-2022

(kyluc.vn - worldmark.world) Hiện cả nước có 75.000 công ty khởi nghiệp, trùng với năm thứ 75 độc lập của Ấn Độ.

Start-up đã trở thành từ thông dụng ở Ấn Độ trong vài năm qua. Ấn Độ đang thúc đẩy sự phát triển của mình bằng sự đổi mới và tinh thần kinh doanh.

Trong sáu năm qua, kế hoạch hành động đã thành công trong việc đưa Ấn Độ trở thành hệ sinh thái lớn cho khởi nghiệp. Giai đoạn đầu 10.000 số công ty khởi nghiệp ban đầu được công nhận trong 808 ngày, thì gần đây 10.000 công ty mới nhất đã đạt được chỉ trong 156 ngày. Với hơn 80 công ty khởi nghiệp được công nhận mỗi ngày - Ấn Độ giữ tỷ lệ cao nhất trên thế giới. Điều này càng khuyến khích văn hóa khởi nghiệp trong tương lai đầy hứa hẹn và đáng khích lệ cho các doanh nhân mới chớm nở. Hệ sinh thái khởi nghiệp của Ấn Độ hứa hẹn không chỉ cho các doanh nhân mà còn cho cả những người tìm việc.

Cho đến nay, một ấn tượng, 7,46 vạn việc làm đã được tạo ra, tăng 110% hàng năm trong sáu năm qua. Trên thực tế, khoảng 49% công ty khởi nghiệp ở Ấn Độ là từ Cấp II & Cấp III, một bức tranh xác thực tiềm năng to lớn của thanh niên Ấn Độ không chỉ giới hạn ở các quốc gia đô thị. Chương trình khởi nghiệp của Ấn Độ, do chính phủ Ấn Độ phát động vào năm 2016, chủ yếu được thiết lập để cung cấp một môi trường thuận lợi cho các công ty khởi nghiệp.

Ngày nay, chương trình đã phát triển thành bệ phóng cho tất cả các doanh nhân và nhà đổi mới mới bắt đầu trên toàn quốc. Nó đã hỗ trợ các công ty khởi nghiệp bằng cách cung cấp vốn, ưu đãi thuế, hỗ trợ quyền sở hữu trí tuệ, nới lỏng mua sắm công, cho phép cải cách quy định, tiếp cận các lễ hội và sự kiện quốc tế, v.v.

Hiện tại, trong tổng số các công ty khởi nghiệp được công nhận, khoảng 12% phục vụ cho các dịch vụ CNTT, 9% cho Chăm sóc sức khỏe và Khoa học Đời sống, 7% cho giáo dục, 5% cho các dịch vụ chuyên nghiệp và thương mại và 5% cho nông nghiệp. Chương trình khởi nghiệp của Ấn Độ đã trở thành đồng nghĩa với tăng trưởng kinh tế bền vững.

 

Theo World Mark (worldmark.world)


Nhựt Bình - Vietkings (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)