Australia ra mắt Trung tâm kết nối đổi mới sáng tạo giảm thiểu nhựa tại Việt Nam

02-07-2022

(kyluc.vn – Aseanrecords.world) Cơ quan khoa học quốc gia của Úc đã thông báo về việc mở một trung tâm tại Việt Nam giúp giảm thiểu rác thải nhựa trong khu vực.

Trung tâm kết nối đổi mới sáng tạo giảm thiểu nhựa Việt Nam (Plastics Innovation Hub Vietnam) do Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Khối thịnh vượng chung (CSIRO) phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam triển khai đã được ra mắt vào ngày 23/6.

Trung tâm sẽ giám sát sự hợp tác giữa các cộng đồng địa phương, chính phủ, các nhà nghiên cứu và doanh nghiệp trong các dự án nhằm giảm tác động của chất thải nhựa.

Cố vấn CSIRO Đông Nam Á, Amelia Fyfield chia sẻ rằng hợp tác là chìa khóa để giải quyết thách thức ô nhiễm nhựa toàn cầu.

“Trung tâm kết nối Đổi mới sáng tạo Giảm thiểu nhựa Việt Nam sẽ tạo ra sự khác biệt bằng cách tập trung vào các sáng kiến đang ở giai đoạn đầu, thiết lập nền tảng và kết nối người tham gia vào mạng lưới hành động chung.”

Giám đốc Chương trình Aus4Innovation Kim Wimbush cho biết việc giảm thiểu rác thải nhựa mang lại lợi ích về kinh tế và môi trường. “Giảm thiểu rác thải nhựa sẽ mang lại lợi ích cả về kinh tế và môi trường. Việc mở rộng hợp tác ra quy mô khu vực giúp tìm kiếm các phương pháp tiếp cận mới trong việc giảm rác thải nhựa và hỗ trợ cho cam kết của Việt Nam về giảm 75% lượng rác nhựa thải ra biển vào năm 2030." 

Theo Tổ chức Kỷ lục Đông Nam Á (Aseanrecords.world)


Uyên Nguyễn (Biên tập viên) - Kyluc.vn

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ