Campuchia phục dựng nguyên vẹn bức tượng cổ không đầu sau 130 năm

24-01-2022

(kyluc.vn – IndochinaKings.org) Sau hơn 130 năm không có đầu, một bức tượng từ thời cổ đại đã được phục dựng hoàn chỉnh và được trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia Campuchia.

Theo Bảo tàng Quốc gia Campuchia, bức tượng là của thần Harhara, gồm Vishnu (Hari) và Shiva (Hara). Tượng được phát hiện qua hai giai đoạn, phần đầu của tượng được Étienne Aymonier phát hiện ở Phnom Da năm 1884 trước khi được gửi sang Pháp năm 1886.

Ảnh minh họa

Thân của bức tượng được phát hiện trong một hang động ở Phnom Da và được Henri Mauger bàn giao cho Bảo tàng Quốc gia vào năm 1944. Năm 1955, Pierre Dupont cho rằng cái đầu được phát hiện trước đây thuộc về phần thân nằm trong Bảo tàng Quốc gia.

Sau nhiều năm xác minh và đàm phán, các chuyên gia của cả hai bên đã thống nhất đưa chiếc đầu quay trở lại Campuchia. Sau hơn 130 năm xa cách, bức tượng hoàn chỉnh đã được công bố tại Bảo tàng Quốc gia.

Theo Tổ chức Kỷ lục Đông Dương (IndochinaKings.org)


Mihan - VIETKINGS - Kyluc.vn

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ