Chính phủ Lào và tư nhân mở rộng hỗ trợ chương trình bữa ăn học đường

19-04-2024

(kyluc.vn - indochinakings.org) Chính phủ Lào cùng với các doanh nghiệp tư nhân đã cam kết tiếp tục hỗ trợ Dự án Khuyến khích Bữa ăn Học đường nhằm cải thiện tỷ lệ nhập học ở các khu vực hẻo lánh của Lào bằng cách cung cấp bữa ăn dinh dưỡng hàng ngày cho học sinh.

Công ty Điện lực Nam Theun 2 (NTPC) gần đây đã ký kết thỏa thuận tài trợ với Quỹ Giáo dục Phát triển (EDF) để hỗ trợ Chính phủ Lào thực hiện các chương trình cung cấp bữa ăn tại 16 trường học ở huyện Nakai, tỉnh Khammuan. Theo thỏa thuận, NTPC đã cam kết cung cấp 3,2 tỷ kip trong vòng ba năm.

Mục tiêu của sáng kiến này là cải thiện tỷ lệ nhập học và đi học ở các khu vực dễ chịu tác động, ảnh hưởng, kém phát triển trong xã hội và hẻo lánh của Lào bằng cách cung cấp bữa ăn miễn phí cho trẻ em. Theo Bản tin Quốc gia mới nhất được công bố vào tháng 1 năm 2024 của Chương trình Thực phẩm Thế giới Lào (WFP), 33% trẻ em dưới năm tuổi ở Lào bị suy dinh dưỡng mãn tính. Dự án cung cấp bữa ăn học đường cũng phục vụ như một lưới an sinh xã hội cho các gia đình khó khăn, cải thiện tình hình an ninh lương thực và dinh dưỡng cho con cái của họ.

Image

Sự hỗ trợ tài chính từ NTPC cho Chương trình Cung cấp Bữa ăn Trường học nhắm vào ba mục tiêu chính. Đầu tiên, nó sẽ tăng cường khả năng xây dựng của các bên liên quan đến chương trình và, thứ hai, cải thiện tính bền vững của chương trình bằng cách triển khai các trường mô hình. Sự tài trợ cũng sẽ thúc đẩy các chương trình cung cấp bữa ăn học đường bền vững thông qua việc trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm giữa các trường kiểu mẫu và các trường khác tham gia chương trình.

https://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2019/05/BeasleyLaoSchool.jpg

WFP đã hỗ trợ chương trình tại hơn 2.000 trường trên toàn Vientiane và 13 tỉnh, ban đầu bao gồm 15 trường ở huyện Nakai, nơi đặt hồ chứa của nhà máy thủy điện Nam Theun 2. Trong năm 2021, WFP đã chuyển giao các chương trình cung cấp bữa ăn trường học tại 915 trường cho chính phủ, bao gồm 15 trường ở huyện Nakai. Kể từ khi chuyển giao, các chương trình đã được vận hành bởi cộng đồng địa phương với ngân sách được phân bổ từ chính phủ và theo hướng dẫn của chính phủ dưới Chương trình Bữa ăn Trường học Quốc gia.

Quỹ Phát triển Nam Theun 2 đã đồng ý đóng góp vào Chương trình Cung cấp Bữa ăn Học đường, nhằm hỗ trợ Chính phủ Lào trong việc tiếp tục thực hiện Chương trình Bữa ăn Trường học Quốc gia tại 16 trường ở huyện Nakai bắt đầu từ năm 2024.

Theo Tổ chức Kỷ lục Đông Dương - indochinakings.org


Huỳnh Như - kyluc.vn (Theo Tổ chức Kỷ lục Đông Dương - indochinakings.org)