Nghề làm bánh tráng Túy Loan trở thành di sản phi vật thể quốc gia

22-02-2024

Chiều 21-2, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng ký quyết định đưa nghề thủ công truyền thống làm bánh tráng Túy Loan vào danh mục di sản phi vật thể quốc gia.

Bà Đặng Thị Túy Phong, nghệ nhân tráng bánh tráng thôn Túy Loan Đông 2, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Bà Đặng Thị Túy Phong, nghệ nhân tráng bánh tráng thôn Túy Loan Đông 2, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Theo quyết định, nghề thủ công truyền thống làm bánh tráng Túy Loan, xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang) được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ ngày 21-2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Chủ tịch UBND các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề làm bánh tráng Túy Loan, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Với việc nghề làm bánh tráng Túy Loan được công nhận là di sản phi vật thể quốc gia, hiện Đà Nẵng đang có 7 di sản phi vật thể cấp quốc gia, gồm: nghệ thuật tuồng xứ Quảng; nghề đá Non Nước Ngũ Hành Sơn; nghề làm nước mắm Nam Ô; lễ hội cầu ngư; nghệ thuật hô hát bài chòi, lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn và nghề thủ công truyền thống làm bánh tráng Túy Loan.

Nghề làm bánh tráng Túy Loan, xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang) có từ lâu đời và gắn liền với tiến trình mở cõi về phương Nam của dân tộc. Thương hiệu bánh tráng Túy Loan nổi tiếng từ xưa tới nay. Hiện nay, nghề thủ công truyền thống này vẫn được các nghệ nhân duy trì hoạt động. Hiện, ở xã Hòa Phong còn khoảng 15 hộ gia đình duy trì nghề làm bánh tráng truyền thống, tập trung chủ yếu ở thôn Túy Loan.

Theo CAND

https://cadn.com.vn/nghe-lam-banh-trang-tuy-loan-tro-thanh-di-san-phi-vat-the-quoc-gia-post291055.html