Quy trình đăng ký hộ tịch của Lào đang được thử nghiệm trên hệ thống điện tử

25-07-2022

(kyluc.vn – Aseanrecords.world) Dự án Đăng ký Dân sự và Thống kê Vital (CRVS) dự kiến thử nghiệm việc tích hợp hệ thống eCRVS và việc thanh toán các dịch vụ thông qua ngân hàng.

Mục tiêu của dự án nhằm cải thiện việc đăng ký các  sự kiện quan trọng, đặc biệt là khai sinh và khai tử, thông qua việc thiết lập một hệ thống thông tin quản lý hộ tịch điện tử hiệu quả.

Nhân viên dự án sẽ tiếp tục làm việc với Nhóm WCC để cải thiện hệ thống eCRVS và tăng cường cung cấp và sử dụng các dịch vụ đăng ký.

Các cơ quan chức năng liên quan đến dự án đã gặp nhau tại cuộc họp đánh giá nửa năm và thảo luận về kế hoạch hoạt động cho năm 2022. Cuộc họp do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Livong Laoly chủ trì.

Tổng Cục trưởng Cục Quản lý Công dân của Bộ, Kommaly Vilaphanh, đã xem xét những thành tựu đạt được trong sáu tháng đầu năm nay và kế hoạch dự án cho sáu tháng cuối năm 2022.

Theo kế hoạch hành động trong sáu tháng cuối năm nay, các quan chức sẽ tiếp tục tổ chức đào tạo cơ bản về CNTT cho các cán bộ chịu trách nhiệm về dự án tại các tỉnh Borikhamxay, Khammuan và Savannakhet.

Cán bộ dự án sẽ tiếp tục hội đàm với Vụ Phục hồi chức năng và Chăm sóc sức khỏe của Bộ Y tế, đồng thời thu thập thông tin chính xác về việc đăng ký khai sinh và khai tử tại Bệnh viện Mẹ và Trẻ.

Các cán bộ dự án sẽ tiến hành thử nghiệm trước thực địa vật liệu tại các làng mục tiêu ở Viêng Chăn và tỉnh Xieng Khuang.

Theo Tổ chức Kỷ lục Đông Nam Á (Aseanrecords.world)


Uyên Nguyễn (Biên tập viên) - Kyluc.vn