10 thành phố nào có lịch sử lâu đời nhất thế giới?

26-05-2017

Theo thống kê của Wikipedia, thành phố Luxor, Ai Cập chính là thành phố có lịch sử lâu đời nhất thế giới. Theo ngiên cứu của các nhà khoa học, thành phố này có người sinh sống vào năm 3200 Trước Công Nguyên (TCN).

1. Thành phố Luxor, Ai Cập. Năm thành lập: 3200 TCN.

1. Thành phố Luxor, Ai Cập. Năm thành lập: 3200 TCN.
 

2. Thành phố Carthage, Tunisia. Năm thành lập: 814 TCN.

2. Thành phố Carthage, Tunisia. Năm thành lập: 814 TCN.
 

3. Thủ đô Tripoli, Lybia. Năm thành lập: 700 TCN.

3. Thủ đô Tripoli, Lybia. Năm thành lập: 700 TCN.
 

4. Thành phố Constantine, Algerie. Năm thành lập: 600 TCN.

4. Thành phố Constantine, Algerie. Năm thành lập: 600 TCN.
 

5. Thành phố Benghazi, Lybia. Năm thành lập: 525 TCN.

5. Thành phố Benghazi, Lybia. Năm thành lập: 525 TCN.
 

6. Thành phố Tangier, Maroc. Năm thành lập: 500 TCN.

6. Thành phố Tangier, Maroc. Năm thành lập: 500 TCN.
 

=7. Thành phố Axum, Ethiopia. Năm thành lập: 400 TCN.

=7. Thành phố Axum, Ethiopia. Năm thành lập: 400 TCN.
 

=7. Thành phố Berbera, Somaliland. Năm thành lập: 400 TCN.

=7. Thành phố Berbera, Somaliland. Năm thành lập: 400 TCN.
 

9. Thành phố Alexandria, Ai Cập. Năm thành lập: 332 TCN.

9. Thành phố Alexandria, Ai Cập. Năm thành lập: 332 TCN.
 

10. Thủ đô Mogadishu, Somalia. Năm thành lập: 200 TCN.

10. Thủ đô Mogadishu, Somalia. Năm thành lập: 200 TCN.
 

Theo Lương Ngọc - KhoahocPhattrien (Theo Wikipedia)