UNESCO chọn Strasbourg là thủ đô sách của thế giới nhiệm kỳ tới

23-07-2022

(kyluc.vn - worldmark.world) Sau đánh giá của Ủy ban Tư vấn Thủ đô Sách Thế giới, Tổng Giám đốc UNESCO, Audrey Azoulay, đã chỉ định Strasbourg (Pháp) là Thủ đô Sách Thế giới vào năm 2024.

Các thành phố được chỉ định là Thủ đô Sách Thế giới của UNESCO cam kết quảng bá sách và việc đọc sách cho mọi lứa tuổi và mọi nhóm, trong và ngoài biên giới quốc gia, đồng thời sẽ tổ chức một chương trình hoạt động trong năm.

UNESCO và Ủy ban Cố vấn Thủ đô Sách Thế giới đã rất ấn tượng trước sự tập trung mạnh mẽ của Strasbourg vào sách nhằm đáp ứng những thách thức của căng thẳng xã hội và biến đổi khí hậu, với các chương trình như 'Đọc sách cho Hành tinh'. Thành phố nhấn mạnh khả năng của sách trong việc khuyến khích tranh luận và thảo luận về các mối quan tâm về môi trường và kiến ​​thức khoa học, tập trung vào những người trẻ tuổi như những tác nhân của sự thay đổi.

Strasbourg cũng được khen ngợi về di sản văn học và các hoạt động mà nó tổ chức nêu bật nhiều lĩnh vực nghệ thuật, từ âm nhạc, sân khấu và minh họa. Thành phố có kinh nghiệm đáng kể trong việc tổ chức các sự kiện hướng ngoại quy mô lớn.

Thời gian tổ chức lễ nhận danh hiệu sẽ bắt đầu vào ngày 23 tháng 4 năm 2024, vào Ngày Sách và Bản quyền Thế giới.

Là thành phố thứ hai mươi tư mang danh hiệu này kể từ năm 2001, Strasbourg theo sau Madrid (2001), Alexandria (2002), New Delhi (2003), Antwerp (2004), Montreal (2005), Turin (2006), Bogota (2007) , Amsterdam (2008), Beirut (2009), Ljubljana (2010), Buenos Aires (2011), Erevan (2012), Bangkok (2013), Port Harcourt (2014), Incheon (2015), Wroclaw (2016), Conakry ( 2017), Athens (2018), Sharjah, (2019), Kuala Lumpur (2020), Tbilisi (2021), Guadalajara (2022) và Accra (2023).

Ủy ban cố vấn vốn sách thế giới của UNESCO bao gồm đại diện của Liên đoàn các nhà bán sách châu Âu và quốc tế (EIBF), Diễn đàn các tác giả quốc tế (IAF), Liên đoàn các Hiệp hội Thư viện Quốc tế (IFLA), Hiệp hội Nhà xuất bản Quốc tế (IPA) và UNESCO.

Theo World Mark (worldmark.world)


Nhựt Bình - Vietkings (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)