[USKINGS] Chúc mừng Bill of Rights Day - Ngày Tuyên ngôn Nhân quyền Hoa Kỳ (15/12/2021)

15-12-2021

(kyluc.vn - uskings.us) Ngày Tuyên ngôn Nhân quyền (Bill of Rights Day) được tổ chức vào ngày 15 tháng 12 tại Hoa Kỳ. Ngày Tuyên ngôn Nhân quyền kỷ niệm việc phê chuẩn 10 sửa đổi đầu tiên đối với Hiến pháp Hoa Kỳ, với Cơ quan Lưu trữ Quốc gia ghi lại nhiều lễ kỷ niệm được tổ chức trong ngày. Dự luật được giới thiệu bởi Ngài James Madison, Tổng thống thứ tư của Hoa Kỳ. Hiện nay, Tuyên ngôn Nhân quyền được trưng bày trong The Rotunda của Tòa nhà Lưu trữ Quốc gia ở Washington, D.C., như một lời nhắc nhở cho tất cả người Mỹ về các quyền tự do hiến định của họ.

Các sửa đổi đầu tiên của Hiến pháp được phê chuẩn vào ngày 15 tháng 12 năm 1791. 10 sửa đổi bảo vệ các quyền cơ bản nhất của người Mỹ, được gọi là Tuyên ngôn Nhân quyền. Nó bao gồm các khái niệm như tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do báo chí, quyền biểu tình và bảo vệ bình đẳng theo pháp luật. Các sửa đổi khác bao gồm quyền mang vũ khí, bảo vệ hành động phản kháng các cuộc khám xét và tịch thu tài sản không hợp lý, v.v.

 

 

Cựu Tổng thống Franklin D. Roosevelt đã đưa ra tuyên bố ngày 15 tháng 12 là Ngày Tuyên ngôn Nhân quyền. Điều này được thực hiện để tôn vinh Hiến pháp Hoa Kỳ và kỷ niệm 150 năm ngày ra đời của nguồn tài liệu này. Ngày Tuyên ngôn Nhân quyền đầu tiên diễn ra chỉ tám ngày sau cuộc tấn công Trân Châu Cảng và  Mỹ quyết định tham gia Thế chiến thứ hai.

Trong một bài phát biểu trên đài phát thanh, Tổng thống Roosevelt đã mở đầu cho Ngày Tuyên ngôn Nhân quyền đầu tiên vào năm 1941. Ông tuyên bố “Không có ngày nào trong lịch sử có ý nghĩa hơn ngày 15 tháng 12 năm 1791 đối với những người yêu tự do ở tất cả các quốc gia yêu tự do.” Roosevelt cũng đề cập rằng không có quốc gia nào trên thế giới không cảm nhận được tác động của Tuyên ngôn nhân quyền, trực tiếp hoặc gián tiếp. Hitler và Đức Quốc xã bị tố cáo trong bài diễn văn nổi tiếng, vì đã tước đi các quyền tự do cá nhân.

 

 

Tổng thống Harry Truman đưa ra một tuyên bố khác vào năm năm 1946 sau khi Quốc hội yêu cầu tổ chức Ngày Tuyên ngôn Nhân quyền một lần nữa sau khi Thế chiến thứ hai đã kết thúc chỉ một năm trước đó, vào năm 1945. Nhưng phải đến năm 1962, Tổng thống Truman mới công bố Ngày Tuyên ngôn Nhân quyền được tổ chức hàng năm. 

Vào năm 2019, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố nhấn mạnh ngày 15 tháng 12 là Ngày Tuyên ngôn Nhân quyền một lần nữa. “Trong Ngày Nhân quyền, Ngày Tuyên ngôn Nhân quyền và Tuần Nhân quyền, chúng tôi kỷ niệm Tuyên ngôn Nhân quyền vì đã bảo vệ các quyền do Chúa ban cho chúng ta và bảo vệ chúng ta khỏi sự lạm dụng quyền lực của chính phủ.” Trump lưu ý thêm “Tôi kêu gọi người dân Hoa Kỳ đánh dấu những quan sát này bằng các nghi lễ và hoạt động kỷ niệm thích hợp.”

Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (uskings.us)


Thanh Huyền - VietKings (biên tập và nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ