[USKINGS] Chúc mừng Constitution Day - Ngày Hiến pháp Hoa Kỳ (17/09/2021)

16-09-2021

(kyluc.vn – uskings.us) Ngày Hiến pháp (hay Ngày Công dân, trước đây được tổ chức vào Chủ nhật thứ ba trong tháng 5) là ngày lễ của liên bang Hoa Kỳ công nhận việc thông qua Hiến pháp Hoa Kỳ và những người đã trở thành công dân Hoa Kỳ. Người ta thường thấy vào ngày 17 tháng 9, ngày mà năm 1787 các đại biểu tham gia Hội nghị Lập hiến đã ký vào văn kiện tại Philadelphia. Khi Ngày Hiến pháp rơi vào một ngày cuối tuần hoặc vào một ngày lễ khác, các trường học và các cơ sở giáo dục khác sẽ tổ chức ngày lễ vào một ngày trong tuần liền kề.

Được tổ chức vào ngày 17 tháng 9, Ngày Hiến pháp, còn được gọi là Ngày Hiến pháp và Quyền công dân, nhằm tôn vinh tài liệu đảm bảo cho người Mỹ các quyền thiết yếu của họ. Kể từ khi được phê chuẩn vào năm 1787, Hiến pháp Hoa Kỳ đã đóng vai trò là cơ sở cho tất cả các luật của Hoa Kỳ.

Để ngăn chặn sự lạm dụng quyền lực mà người dân cảm thấy phải chịu dưới chế độ quân chủ của Anh, các Nhà sáng lập đã đóng khung Hiến pháp một cách cẩn thận, phân bổ quyền lực giữa ba nhánh chính phủ. Hiến pháp nêu rõ quyền hạn của chính phủ, những hạn chế đối với những quyền lực đó và quyền của công dân. Nó cũng phác thảo một quy trình sửa đổi để thực hiện các thay đổi trong tương lai.

 

 

Về lịch sử, sau khi Cách mạng Hoa Kỳ giải phóng các thuộc địa Hoa Kỳ khỏi sự cai trị của Anh, các Tổ phụ sáng lập muốn đảm bảo rằng chính phủ mới không thể lạm dụng quyền lực của mình. Tại Công ước Hiến pháp 1787, các đại biểu từ mười hai trong số mười ba tiểu bang mới đã tập hợp để soạn thảo văn bản sẽ đóng vai trò là cơ sở của tất cả luật pháp Hoa Kỳ trong tương lai.

Hiến pháp yêu cầu ba nhánh của chính phủ có quyền lực ngang nhau, tạo ra một hệ thống thường được gọi là “kiểm tra và cân bằng”. Mỗi nhánh có sức mạnh để giảm thiểu những nhánh khác. Quyền hạn không được giao cho một trong ba nhánh được để lại cho các tiểu bang riêng lẻ.

Các đại biểu tại Công ước đã có hai lựa chọn để thiết lập khuôn khổ của nhánh lập pháp mới. Kế hoạch Virginia, được các bang lớn hơn ủng hộ có thể dự đoán trước, kêu gọi tính đại diện dựa trên dân số. Kế hoạch cạnh tranh của New Jersey kêu gọi sự đại diện bình đẳng cho mỗi tiểu bang. Giải pháp hai nhà được gọi là Thỏa hiệp lớn kết hợp các khía cạnh của cả hai kế hoạch và vẫn được sử dụng cho đến ngày nay.

 

 

Hiến pháp cũng nêu rõ trách nhiệm và quyền hạn của các nhánh tư pháp và hành pháp, cách thức bầu Tổng thống và các chi tiết thực tế khác.

Các nhà sáng lập công nhận rằng xã hội luôn phát triển và Hiến pháp sẽ yêu cầu một cơ chế để thực hiện các thay đổi. Tuy nhiên, họ muốn đảm bảo rằng việc thực hiện các thay đổi sẽ cần có sự đồng ý của một số lượng lớn các bang. Để thay đổi Hiến pháp, một đề xuất sửa đổi phải được 3/4 tiểu bang phê chuẩn.

Năm 1940, Quốc hội và Tổng thống đã thông qua một nghị quyết tạo ra “Ngày tôi là người Mỹ”, được quan sát vào Chủ nhật thứ ba của tháng Năm. Năm 1952, ngày lễ được đổi tên thành "Ngày Hiến pháp" và chuyển sang ngày 17 tháng 9, ngày mà Hiến pháp được ký năm 1787. Hơn 50 năm sau, vào năm 2004, Quốc hội một lần nữa đổi tên ngày lễ này thành Ngày Hiến pháp hay Ngày Công dân.

Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (uskings.us)

 


Thanh Huyền - VietKings (biên tập và nguồn ảnh: internet)