(Uskings) Chúc mừng Treaty of Guadalupe Hidalgo - Ngày kỷ niệm chấm dứt chiến tranh kéo dài hai năm giữa Hoa Kỳ và Mexico (02/02/2023)

02-02-2023

(kyluc.vn – uskings.us) Hiệp ước Guadalupe Hidalgo là hiệp định được ký kết vào ngày 2 tháng 2 năm 1848 giữa Hoa Kỳ và Mexico. Điều này đã từ bỏ yêu sách của Mexico đối với Texas và đi đến th��a thuận rằng lãnh thổ của Mexico kết thúc ở Rio Grande, nơi sẽ đóng vai trò là biên giới giữa Mỹ và Mexico.

 

 

Hiệp ước Guadalupe Hidalgo (Tratado de Guadalupe Hidalgo trong tiếng Tây Ban Nha), tên chính thức Treaty of Peace, Friendship, Limits and Settlement between the United States of America and the Mexican Republic ( Hiệp ước Hòa bình, Hữu nghị, Giới hạn và Giải quyết giữa Hoa Kỳ và Cộng hòa Mexico), là hiệp ước hòa bình được ký kết vào ngày 2 tháng 2 năm 1848, tại Villa de Guadalupe Hidalgo (nay là một khu phố của Mexico City) giữa Hoa Kỳ và Mexico đã kết thúc chiến tranh Hoa Kỳ-México (1846-1848). Hiệp ước có hiệu lực vào ngày 4 tháng 7 năm 1848.

 

 

Với sự thất bại của quân đội và sự sụp đổ của thủ đô, Mexico đã tham gia đàm phán để chấm dứt chiến tranh. Hiệp ước kêu gọi Hoa Kỳ trả 15 triệu đô la Mỹ cho Mexico và thanh toán các yêu sách của công dân Mỹ chống lại Mexico lên tới 5 triệu đô la Mỹ. Nó đã trao cho Hoa Kỳ Rio Grande như một ranh giới cho Texas, và trao quyền sở hữu của Hoa Kỳ cho California và một khu vực rộng lớn bao gồm khoảng một nửa New Mexico, hầu hết Arizona, Nevada và Utah, và một phần của bang Utah và Colorado. Người Mexico ở những khu vực thôn tính đó có quyền lựa chọn chuyển đến trong các ranh giới mới của Mexico hoặc nhận quốc tịch Mỹ với đầy đủ các quyền dân sự.

 

 

Với hiệp ước Guadalupe Hidalgo, Mỹ đã giành chiến thắng, giành được 525.000 dặm vuông lãnh thổ Mexico từ Rio Grande đến Thái Bình Dương. Các ranh giới phía nam nước Mỹ: Arizona, Nevada, Colorado, New Mexico, California, Utah và Wyoming là tên ngày nay của vùng đất được mua lại do Hiệp ước.

Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (uskings.us) 


Thanh Huyền - VietKings (biên tập và nguồn ảnh: internet)