[USKINGS] Chúc mừng Women’s Equality Day - Ngày lễ khẳng địng quyền bầu cử và bình đẳng của phụ nữ Hoa Kỳ (26/08/2021)

26-08-2021

(kyluc.vn – uskings.us) Women’s Equality Day (tạm dịch: Ngày Bình đẳng của Phụ nữ) được tổ chức tại Hoa Kỳ vào ngày 26 tháng 8 đ��� kỷ niệm việc thông qua Tu chính án thứ mười chín (Tu chính án XIX) năm 1920 đối với Hiến pháp Hoa Kỳ, cấm các bang và chính phủ liên bang từ chối quyền bầu cử của công dân Hoa Kỳ trên cơ sở giới tính. Nó được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1971, được Quốc hội chỉ định vào năm 1973, và được Tổng thống Hoa Kỳ công bố hàng năm.

Ngày được chọn để kỷ niệm vào năm 1920 khi Ngoại trưởng Bainbridge Colby ký tuyên bố trao cho phụ nữ Mỹ quyền bầu cử theo hiến pháp. Năm 1971, sau Cuộc đình công vì Bình đẳng của Phụ nữ trên toàn quốc năm 1970 và một lần nữa vào năm 1973, khi các cuộc chiến về Tu chính án Quyền Bình đẳng tiếp tục diễn ra, Dân biểu Bella Abzug của New York đã đưa ra nghị quyết chỉ định ngày 26 tháng 8 là Ngày Bình đẳng của Phụ nữ.

 

 

Năm 1972, Tổng thống Richard Nixon ban hành Tuyên ngôn 4147, chỉ định ngày 26 tháng 8 năm 1972, là "Ngày Quyền của Phụ nữ" và là tuyên ngôn chính thức đầu tiên về Ngày Bình đẳng của Phụ nữ. Vào ngày 16 tháng 8 năm 1973, Quốc hội phê chuẩn H.J. Res. 52, trong đó tuyên bố rằng ngày 26 tháng 8 sẽ được chỉ định là Ngày Bình đẳng của Phụ nữ và "Tổng thống được ủy quyền và yêu cầu ban hành một tuyên bố để kỷ niệm ngày đó vào năm 1920 mà phụ nữ ở Mỹ lần đầu tiên được đảm bảo quyền bầu cử".

 

 

Cùng ngày, Tổng thống Nixon đã ban hành Tuyên bố 4236 cho Ngày Bình đẳng của Phụ nữ, bắt đầu một phần: "Tuy nhiên, cuộc đấu tranh cho quyền bầu cử của phụ nữ chỉ là bước đầu tiên hướng tới sự tham gia đầy đủ và bình đẳng của phụ nữ vào cuộc sống của Quốc gia chúng ta. Trong những năm gần đây, chúng tôi đã đạt được những bước tiến lớn khác bằng cách tấn công phân biệt giới tính thông qua luật pháp của chúng tôi và bằng cách mở ra những con đường mới để mang lại cơ hội kinh tế bình đẳng cho phụ nữ. Ngày nay, trong hầu hết mọi lĩnh vực của xã hội, phụ nữ đang đóng góp quan trọng vào chất lượng cuộc sống của Mỹ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm ".

Kể từ năm 2018, mọi tổng thống kể từ Richard Nixon đều đưa ra tuyên bố chỉ định ngày 26 tháng 8 là Ngày Bình đẳng của Phụ nữ. Vào ngày 25 tháng 8 năm 2016, bản Tuyên ngôn của Tổng thống Obama đã đọc một phần: "Hôm nay, khi chúng ta kỷ niệm thành tích khó giành được này và tri ân những người đi trước và những người cùng khổ, những người đã đưa chúng ta đến gần một tương lai công bằng và thịnh vượng hơn, chúng tôi quyết tâm bảo vệ quyền hiến định này và cam kết tiếp tục đấu tranh vì quyền bình đẳng cho phụ nữ và trẻ em gái ".

Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (uskings.us)


Thanh Huyền - VietKings (biên tập và nguồn ảnh: internet)