(Uskings) Chúng mừng American Red Cross Founder’s Day - Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Quốc gia Hoa Kỳ (21/05/2022)

21-05-2022

(kyluc.vn – uskings.us) Hội Chữ thập Đỏ Hoa Kỳ (tiếng anh: American Red Cross ; viết tắt: ARC), còn được gọi là Hội Chữ thập Đỏ Quốc gia Hoa Kỳ, là một tổ chức nhân đạo cung cấp hỗ trợ khẩn cấp, cứu trợ thảm họa và giáo dục phòng ngừa thiên tai tại Hoa Kỳ.

American Red Cross, tổ chức nhân đạo và cứu trợ thảm họa của Hoa Kỳ, một chi nhánh quốc gia của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Năm 1881, sau khi quan sát thành công của Hội Chữ thập đỏ Quốc tế ở châu Âu, nhà tiên phong cải cách xã hội và điều dưỡng Clara Barton đã thành lập Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ để hỗ trợ những người Mỹ bị thiên tai hoặc phục vụ trên chiến trường.

 

 

Việc quản lý của Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ theo truyền thống được cung cấp bởi một hội đồng thống đốc. Hội đồng Nội các gồm bảy thành viên đóng vai trò như một ban cố vấn. Vào đầu thế kỷ 21, Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ có khoảng 35.000 nhân viên được trả lương, những người làm việc trong 800 chi hội được hỗ trợ tại địa phương. Tổ chức cũng dựa vào gần một triệu tình nguyện viên, những người đã cung cấp đào tạo chuyên gia và lao động.

Hội Chữ thập đỏ đối phó với hàng chục nghìn thảm họa mỗi năm, bao gồm hỏa hoạn, bão, lũ lụt, động đất, lốc xoáy, đổ vật liệu nguy hiểm, tai nạn giao thông và các vụ nổ. Trong lĩnh vực này, các nhân viên của Hội Chữ thập đỏ cung cấp chỗ ở, thực phẩm, các dịch vụ sức khỏe thể chất và tinh thần, hỗ trợ tài chính, vận chuyển, thuốc men và dụng cụ.

Hội Chữ thập đỏ cũng đóng vai trò là đầu mối liên lạc với các cơ quan chính phủ và cơ quan bảo hiểm, và khi tất cả các con đường khác đã cạn kiệt, Hội Chữ thập đỏ sẽ hỗ trợ lâu dài. Thông qua liên kết với Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ cũng đi ra quốc tế để cứu trợ thiên tai và thiết lập các chương trình phát triển.

 

 

Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ được hỗ trợ hoàn toàn bằng tiền quyên góp và tiền thu được từ các sản phẩm của Chữ thập đỏ. Khoảng chín phần mười ngân sách tổ chức được dành cho các nỗ lực nhân đạo. Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ cũng phụ thuộc vào sự hỗ trợ thiết thực của nhiều cá nhân và tổ chức và sự hợp tác của tổ chức này với các tổ chức y tế khác.

Như với bất kỳ tổ chức dịch vụ y tế công cộng nào khác, vận động chính sách là một phần công việc thiết yếu của Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ trong sứ mệnh phục vụ và bảo vệ công chúng. Do đó, nó làm việc với các nhà lập pháp và quản lý ở tất cả các cấp của chính phủ để theo đuổi lợi ích công cộng. Chức năng vận động chính sách bao gồm việc phát triển các tuyên bố chính sách, làm chứng tại các phiên điều trần, đưa ra các tuyên bố về vị trí và phục vụ cho các lực lượng và ủy ban đặc nhiệm bên ngoài.

Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (uskings.us)


Thanh Huyền - VietKings (biên tập và nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ