(Uskings) Kỷ niệm Memorial Day - Ngày quốc gia tưởng niệm những binh sĩ đã hi sinh trong Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ (29/05/2023)

29-05-2023

(kyluc.vn – uskings.us) Memorial Day (tiếng việt: Ngày Tưởng Niệm; ban đầu được gọi là Decoration Day) là một ngày lễ liên bang ở Hoa Kỳ để thương tiếc các quân nhân Hoa Kỳ đã hy sinh khi phục vụ trong lực lượng vũ trang Hoa Kỳ. Nó được quan sát vào thứ Hai cuối cùng của tháng Năm.

 

 

Nhiều người đến thăm các nghĩa trang và đài tưởng niệm vào Ngày Tưởng niệm để tôn vinh và thương tiếc những người đã hi sinh khi phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ. Nhiều tình nguyện viên cắm cờ Mỹ trên mộ của các quân nhân trong các nghĩa trang quốc gia. Ngày Tưởng niệm cũng được coi là ngày bắt đầu không chính thức của mùa hè ở Hoa Kỳ.

Nhiều thành phố và người dân đã tuyên bố lần đầu tiên tổ chức lễ kỷ niệm sự kiện này. Năm 1868, Tướng John A. Logan của Đại quân đội Cộng hòa kêu gọi "Decoration Day", được tổ chức rộng rãi. Đến năm 1890, mọi bang miền Bắc đã chấp nhận nó như một ngày lễ. Thế chiến đã biến nó thành một ngày tưởng nhớ chung thay vì chỉ dành cho Nội chiến. Năm 1971, Quốc hội đã tiêu chuẩn hóa ngày lễ này thành "Ngày tưởng niệm" và thay đổi ngày lễ thành ngày thứ Hai cuối cùng của tháng Năm.

 

 

Hai ngày khác kỷ niệm những người đã phục vụ hoặc đang phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ là Ngày Lực lượng Vũ trang (Armed Forces Day), một ngày lễ không chính thức của Hoa Kỳ để tôn vinh những người hiện đang phục vụ trong lực lượng vũ trang và Ngày Cựu chiến binh ( Veterans Day diễn ra vào ngày 11 tháng 11), nơi vinh danh những người đã phục vụ trong Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ.

Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (uskings.us) 


Thanh Huyền - VietKings (biên tập và nguồn ảnh: internet)