Bảo tồn, phát huy nghề sơn mài truyền thống Tương Bình Hiệp

19-07-2017

Làng nghề truyền thống sơn mài Tương Bình Hiệp (thành phố Phủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) được giữ gìn, lưu truyền qua nhiều thế hệ với lịch sử gần 100 năm hình thành và phát triển.

Làng nghề truyền thống sơn mài Tương Bình Hiệp, Bình Dương được giữ gìn, lưu truyền qua nhiều thế hệ với lịch sử gần 100 năm hình thành và phát triển. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Làng nghề được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)
Hiện nay, làng nghề sơn mài còn khoảng 50 cơ sở sản xuất, thu hút và giải quyết việc làm cho hơn 500 lao động địa phương. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Sản phẩm sơn mài của Tương Bình Hiệp đa dạng về mẫu mã, nhiều sản phẩm đạt chất lượng về nghệ thuật và có giá trị thương mại cao được xuất khẩu sang thị trường nhiều nước. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Một khâu sản xuất sản phẩm sơn mài. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)
 

Theo Mạnh Linh (TTXVN/VIETNAM+)