Những bà tổ nghề Việt Nam

21-02-2016

Tổ nghề (hay Đức Thánh Tổ, Tổ sư) là một hoặc nhiều người có công lớn đối với việc sáng lập và truyền bá một nghề nào đó. Do đó được các thế hệ sau tôn trọng và suy tôn là người sáng lập vì đã có công tạo ra nghề, gọi là tổ nghề.

Trang 6 của 12 trang (118 bài)Đầu<...678910...>Cuối