image not found

Top 100 Đặc Sản Quà Tặng Việt Nam 2020 – 2021 (P.25): Chả Bò (Đà Nẵng)

02-03-2021

(VietTop) Đến với Đà Nẵng mà không thưởng thức một miếng chả bò thì chưa thật sự đến với nơi này.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ