[BEST THẾ GIỚI - 2022] Accenture Plc (Ireland) : Công ty tư vấn quản lý có giá trị nhất thế giới năm 2021 chuyên cung cấp dịch vụ chiến lược, tư vấn, kỹ thuật số, công nghệ và hoạt động

31-05-2022

(BestPlus.vn - Worldmark.world) Accenture Plc tham gia vào việc cung cấp các dịch vụ tư vấn quản lý, công nghệ và thuê ngoài.

Nó hoạt động thông qua các mảng sau: Truyền thông, Truyền thông và Công nghệ; Các dịch vụ tài chính; Y tế và Dịch vụ Công cộng; Các sản phẩm; Tài nguyên; và khác. Mảng Truyền thông, Truyền thông và Công nghệ phục vụ các công ty truyền thông, truyền thông, công nghệ cao và phần mềm và nền tảng thông qua việc tăng tốc và cung cấp chuyển đổi kỹ thuật số, phát triển các giải pháp toàn diện và dành riêng cho ngành, đồng thời nâng cao hiệu quả và kết quả kinh doanh.

Các dịch vụ của công ty bao gồm giúp khách hàng nắm bắt sự tăng trưởng mới bằng cách chuyển sang các mô hình dựa trên dữ liệu và dựa trên nền tảng, tối ưu hóa cấu trúc chi phí, tăng cường đổi mới sản phẩm và mô hình kinh doanh cũng như khác biệt hóa và mở rộng trải nghiệm kỹ thuật số cho khách hàng của họ.

Phân khúc Dịch vụ tài chính phục vụ ngành ngân hàng, thị trường vốn và bảo hiểm bằng cách giải quyết áp lực tăng trưởng, chi phí và lợi nhuận, hợp nhất ngành, thay đổi quy định và nhu cầu liên tục thích ứng với các công nghệ kỹ thuật số mới. Phân khúc Y tế và Dịch vụ công phục vụ những người trả tiền và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, cũng như các bộ và cơ quan chính phủ, tổ chức dịch vụ công, tổ chức giáo dục và tổ chức phi lợi nhuận thông qua việc cung cấp thông tin chi tiết và dịch vụ, bao gồm dịch vụ tư vấn và giải pháp kỹ thuật số.

Phân khúc Sản phẩm phục vụ những ngành sau: Nhóm Hàng tiêu dùng, Bán lẻ và Dịch vụ Du lịch; Nhóm công nghiệp; và Khoa học Đời sống. Công ty giúp khách hàng nâng cao hiệu suất của họ trong phân phối và bán hàng và tiếp thị; trong nghiên cứu và phát triển và sản xuất; và trong các chức năng kinh doanh như tài chính, nguồn nhân lực, mua sắm và chuỗi cung ứng trong khi tận dụng công nghệ.

Phân khúc Tài nguyên phục vụ hóa chất, năng lượng, lâm sản, kim loại và khai khoáng, tiện ích và các ngành liên quan bằng cách nỗ lực phát triển và thực hiện các chiến lược đổi mới, cải thiện hoạt động, quản lý các sáng kiến ​​thay đổi phức tạp và tích hợp công nghệ kỹ thuật số. Phân đoạn Khác đại diện cho phí giải quyết lương hưu. Công ty được thành lập vào năm 1989 và có trụ sở chính tại Dublin, Ireland.


Vân Nguyễn - Kyluc.vn (Nguồn: Liên Minh Kỷ Lục Thế Giới (worldkings.org)