[BEST THẾ GIỚI - 2022] Atlanticus Holdings Corporation (Hoa Kỳ) : Công ty Công nghệ Tài chính phát triển nhanh nhất thế giới năm 2022

17-05-2022

(BestPlus.vn - Worldmark.world) Atlanticus Holdings Corporation là một công ty công nghệ tài chính tham gia vào việc hỗ trợ tín dụng tiêu dùng thông qua công nghệ tài chính và các dịch vụ liên quan.

Các phân đoạn của Công ty bao gồm Phân đoạn Tín dụng như một Dịch vụ (CaaS) và Phân đoạn Tài chính Tự động. Phân khúc CaaS cung cấp tín dụng nhãn hiệu riêng và thẻ tín dụng đa năng do người cho vay khởi tạo thông qua nhiều kênh, bao gồm bán lẻ và chăm sóc sức khỏe, gửi thư trực tiếp, tiếp thị kỹ thuật số và quan hệ đối tác với các bên thứ ba. 

Các giải pháp công nghệ linh hoạt của nó cho phép các đối tác ngân hàng tích hợp quy trình không cần giấy tờ và nền tảng quyết định tức thì với cơ sở hạ tầng hiện có của các nhà bán lẻ và nhà cung cấp dịch vụ tham gia. 

Phân khúc Tài chính ô tô được thực hiện thông qua nền tảng CAR của nó. CAR chủ yếu mua và / hoặc các khoản cho vay dịch vụ được bảo đảm bằng ô tô và cung cấp tài chính kế hoạch sàn cho mạng lưới các đại lý ô tô độc lập và các công ty tài chính ô tô đủ điều kiện trong lĩnh vực kinh doanh ô tô đã qua sử dụng mua tại đây và trả tại đây.


Vân Nguyễn - Kyluc.vn (Nguồn: Liên Minh Kỷ Lục Thế Giới (worldkings.org)

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ