[BEST THẾ GIỚI - 2022] Illumina, Inc. (Hoa Kỳ) : Công ty sáng tạo nhất thế giới năm 2021 trong lĩnh vực phát triển, sản xuất và tiếp thị các hệ thống tích hợp để phân tích sự biến đổi gen và chức năng sinh học

02-06-2022

(BestPlus.vn - Worldmark.world) Illumina, Inc. là một công ty của Mỹ. Được thành lập vào ngày 1 tháng 4 năm 1998, Illumina phát triển, sản xuất và tiếp thị các hệ thống tích hợp để phân tích sự biến đổi gen và chức năng sinh học.

Công ty cung cấp một dòng sản phẩm và dịch vụ phục vụ thị trường giải trình tự, xác định kiểu gen và biểu hiện gen cũng như protein. Trụ sở chính của nó được đặt tại San Diego, California.

Công nghệ của Illumina được cho là vào năm 2014 đã giảm chi phí giải trình tự bộ gen người xuống 1.000 USD từ mức giá 1 triệu USD vào năm 2007.

Khách hàng bao gồm các trung tâm nghiên cứu bộ gen, các công ty dược phẩm, các tổ chức học thuật, các tổ chức nghiên cứu lâm sàng và các công ty công nghệ sinh học.


Vân Nguyễn - Kyluc.vn (Nguồn: Liên Minh Kỷ Lục Thế Giới (worldkings.org)