Top 100 nhà sáng nghiệp nổi tiếng thế giới (P.75): Charles Ranlett Flint- IBM

17-12-2016

(Vietkings)Charles Ranlett Flint (24/1/1850 –26/2/1934) là doanh nhân người Mỹ, người sáng lập nên công ty Computing-Tabulating-Recording Company, tiền thân của IBM sau này, và là một trong những người khai sinh ra khái niệm “Đại Công Ty”.

Flint sinh ngày 24/1/1850 tại Thomaston,bang Maine, Hoa Kỳ. Năm 1868, Charles Flint tốt nghiệp đại học New York- Trường Kỹ Sư Tandon (nay là khoa Cao Phân Tử, Đại học New York) tại Brooklin và năm 1871, ông đầu quân cho công ty vận tải biển Gilchrest, Flint & Co.,  với vai trò đối tác tích cực và sau đó là công ty W.R. Grace & Co. sau khi tiến hành hợp nhất

Từ 1876 tới 1879, ông đảm nhiệm vai trò cố vấn ngoại giao đoàn Chile tại New York, đồng thời là cố vấn đối ngoại cho Hoa Kỳ tại Nicaragua và Costa Rica.

1892, Ông hợp nhất các công ty riêng lẻ để thanh lập công Ty Cao Su Hoa Kỳ (US. Rubber Company). Và năm 1899, ông làm điều tương tự với các công ty Adams Chewing Gum, Chiclets, Dentyne, và Beemans để thành lập American Chicle. Ông cũng là người đứng sau thương vụ hợp nhất và sáng lập nên American Woolen năm 1899.

Năm 1911, ông cho sát nhập 4 công ty khác nhau để thành lập Computing-Tabulating-Recording Company. Năm 1924, Công ty được đổi tên thành International Business Machines (IBM). Flint đảm nhiệm vai trò thành viên hội đồng quản trị của công ty cho đến khi về hưu vào năm 1930.

Ông qua đời ngày 26/2/1934 tại Washington D.C, ở tuổi 84.


Lê Minh - Theo WorldKings.org (Tổng hợp)